header
Acasă >

Articole şi Studii Biblice
Pentru Creştere Spirituală

Acest site este dedicat creşterii tale spirituale într-un timp când doctrinele false prosperă. Noi încercăm să îţi oferim ajutor spiritual bazat pe Biblie, în timp ce lumea oferă multe soluţii şi filozofii omeneşti. Numai Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) te poate călăuzi în mod sigur în umblarea ta creştină.

Articolul Săptămânii

Legea, credinţa şi justificarea

(Galateni 2:15-21)

 

Phil Johnson

Suntem la Galateni 2. Acest capitol este inima mesajului apostolului Pavel din această epistolă. În cele ce urmează, vom privi la versetele 15-21. Eu cred că acestea sunt versetele cheie din întreaga Epistolă către Galateni. Aceste versete sunt inima mesajului lui Pavel. Aici, el dezvăluie punctul central al mesajului său. Aici se află rezumatul cel mai concis al răspunsului pe care îl dă ereticilor cărora le-a scris pentru a-i confrunta. Aceasta este o carte plină de polemici. A fost scrisă cu scopul de a-i confrunta pe eretici. Şi aici, el îşi concentrează răspunsul. Dacă înţelegi greşit acest pasaj, vei pierde tot mesajul lui Pavel. Aşadar, nu subestima importanţa lui. El este pivotul întregii cărţi Galateni. Una dintre diferenţele cheie dintre adevărata închinare înaintea adevăratului Dumnezeu şi toate formele de religie falsă este aceasta: religia falsă ţinteşte întotdeauna la dreptatea omenească. Ea face întotdeauna referinţă la ceva ce trebuie să facem pentru a fi acceptaţi de Dumnezeu. Din acest motiv, în religia falsă, accentul cade atât de des pe ritualuri şi ceremonii şi pe tot mai multe simbolisme şi alte lucruri exterioare, mergând uneori chiar până la excluderea credinţei autentice; în cele din urmă, duce întotdeauna la excluderea credinţei autentice. Omul este întotdeauna centrul. Lucrarea este vizată întotdeauna. Este întotdeauna vorba de dreptatea proprie. În contrast, închinarea adevărată înaintea Dumnezeului adevărat este centrată pe lucrarea lui Dumnezeu. Harul Lui. Slava Lui. Nu arată înspre ceva ce trebuie să facem pentru a putea fi acceptaţi de Dumnezeu. Nu este vorba de ceea ce facem noi pentru El. Este vorba de ceea ce El a făcut deja prin Cristos, pentru noi a făcut ispăşire pentru păcatele noastre. Nu vizează lucrarea, vizează harul. Nu este centrat pe om, este centrat pe Dumnezeu. Nu este vorba despre dreptatea proprie, ci, în totalitate, despre dreptatea lui Cristos. Şi orice eroare care mută obiectivul de la Dumnezeu la om, de la dreptatea lui Cristos la dreptatea noastră (orice fel de doctrină care face acest lucru) este o doctrină rea. Dacă m-aţi urmărit până acum, nădăjduiesc că aţi prins ideea. Aici însă, Pavel ne transmite mesajul sub o formă sumară, într-un mod absolut remarcabil.... citeşte