header
Acasă >

Articole şi Studii Biblice
Pentru Creştere Spirituală

Acest site este dedicat creşterii tale spirituale într-un timp când doctrinele false prosperă. Noi încercăm să îţi oferim ajutor spiritual bazat pe Biblie, în timp ce lumea oferă multe soluţii şi filozofii omeneşti. Numai Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) te poate călăuzi în mod sigur în umblarea ta creştină.

Articolul Săptămânii

Am îndoieli cu privire la voi

(Galateni 4:8-20)

 

Phil Johnson

Doresc să încep exact de unde am rămas data trecută. Ne aflăm cu studiul la Galateni 4. Ultima dată v-am spus că ne apropiem de o parte tranzitorie a Epistolei lui Pavel către Galateni. Pavel este aici pe punctul de a trece de la doctrină la aplicaţie practică. Apostolul Pavel urmează un tipar asemănător în majoritatea epistolelor sale – mai întâi explică doctrina şi apoi oferă aplicaţia. Acesta este modul în care se prezintă Galateni. Capitolele 5 şi 6 sunt material practic care au la bază fundamentul materialului doctrinar al primelor patru capitole. Ajungem numaidecât la secţiunea practică ce începe în capitolul 5. Însă, în pasajul nostru avem de data aceasta o secţiune extinsă, care nu este nici doctrinară, nici aplicaţie practică, ci este un apel prelungit al apostolului Pavel, un apel adresat credincioşilor din bisericile Galatiei. Este un pasaj semnificativ pentru că este plin de pasiune. Aici apostolul Pavel îşi descarcă pur şi simplu inima înaintea acestor oameni. Şi o face într-un mod remarcabil. Astfel avem ocazia să aprofundăm inima şi caracterul personal al apostolului Pavel. Aceasta ne arată modul în care s-a ocupat el de oameni ca pastor. A iubit oamenii. Aici, în pasajul de faţă, părăseşte puţin stilul apostolic instructiv şi utilizează un ton pastoral şi personal, ca să facă un apel direct la aceşti oameni pe care-i iubeşte. Şi este evident că îi iubeşte, fiindcă emoţiile lui sunt peste tot reliefate în acest pasaj. Este un şir uimitor de emoţii pe care le exprimă el aici. Întregul pasaj este plin de câteva genuri diferite de sentimente personale. El îşi descarcă inima înaintea lor. Exprimă ce simte în legătură cu ei ca oameni.... citeşte