header
Acasă >

Articole şi Studii Biblice
Pentru Creştere Spirituală

Acest site este dedicat creşterii tale spirituale într-un timp când doctrinele false prosperă. Noi încercăm să îţi oferim ajutor spiritual bazat pe Biblie, în timp ce lumea oferă multe soluţii şi filozofii omeneşti. Numai Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) te poate călăuzi în mod sigur în umblarea ta creştină.

Articolul Săptămânii

Discernământ judicios

 

de Ryan Habbena

„Care este darul tău spiritual?” Am auzit de multe ori această întrebare ridicată şi primindu-şi răspunsul. În experienţa mea, răspunsul cel mai obişnuit la această întrebare este: „Am darul discernământului.” Când întrebi ce înseamnă acesta, persoana răspunde adesea, „Pot spune imediat când ceva este rău.”
Scriptura tratează subiectul discernământului în diferite moduri. În timp ce Biblia afirmă într-adevăr „discernământul” ca dar spiritual (1 Corinteni 12:10),1 adevărul este că toţi creştinii sunt chemaţi să fie „oameni care ştiu să discearnă” (vezi 1 Ioan 4:1, 1 Tesaloniceni 5:21-22). Atunci întrebarea care urmează în mod firesc este: „Cum dobândim abilitatea de a discerne?” Sunt cei care ar răspunde în acord cu exemplul de sus, afirmând simplu: „O ştiu doar în inima mea! O ştiu pur şi simplu.”... citeşte