header
Acasă >

Articole şi Studii Biblice
Pentru Creştere Spirituală

Acest site este dedicat creşterii tale spirituale într-un timp când doctrinele false prosperă. Noi încercăm să îţi oferim ajutor spiritual bazat pe Biblie, în timp ce lumea oferă multe soluţii şi filozofii omeneşti. Numai Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) te poate călăuzi în mod sigur în umblarea ta creştină.

Articolul Săptămânii

De ce a dat Dumnezeu Legea

(Galateni 3: 15-29)

 

Phil Johnson

Studiul nostru ne-a adus de data aceasta în inima capitolului 3 din Galateni. Am încheiat cu versetul 14. Doresc să încep cu versetul 15 de data aceasta. Pavel a scris această Epistolă ca să confrunte şi să combată eroarea unor falşi învăţători legalişti care subminau simplitatea Evangheliei, învăţând că pentru a deveni creştin aveai nevoie de ceva mai mult decât credinţa simplă în Cristos. Ei erau ritualişti. Erau legalişti care credeau că esenţa religiei depindea de ceremonii şi păzirea legii. Aceasta este ceea ce cred cei mai mulţi oameni religioşi. Iar aceşti indivizi, provenind mai ales dintr-un mediu evreiesc, insistau că aceia dintre Neamuri care au devenit creştini trebuiau să fie circumcişi; trebuiau să adopte toate practicile evreieşti şi toate legile şi ceremoniile evreieşti din Vechiul Testament. Iar Pavel spunea că aceasta este o învăţătură falsă şi într-un mod grav falsă (el spunea că nu este deloc o chestiune minoră) fiindcă ceea ce ei făceau era să transforme Legea, mai degrabă decât credinţa singură, în instrumentul justificării. Pavel spunea că aceasta transforma creştinismul într-un sistem al faptelor. Era mai degrabă un sistem al faptelor decât credinţă în Cristos. Iar acesta era acelaşi lucru cu a spune că Isus Cristos nu era realmente suficient să ne mântuiască deoarece îi învaţă pe oameni că există ceva ce ei trebuie să facă pentru ei înşişi ca să devină cu adevărat acceptabili înaintea lui Dumnezeu, ca şi cum doar neprihănirea lui Cristos nu era un temei suficient ca să ne justifice înaintea lui Dumnezeu.

Şi astfel aceşti oameni acordau multă importanţă Legii şi învăţau pe creştinii dintre Neamuri că toată legea lui Moise era încă în efect şi ca urmare ei trebuiau să devină evrei prozeliţi dacă doreau să fie creştini autentici. Aceasta era esenţa erorii lor. Iar în perspectiva lor ei încercau să facă creştinismul o purificare sau îmbunătăţire a iudaismului. Era pur şi simplu un sistem de legi ca cel care a fost inaugurat de Moise, iar ei doreau să păstreze tot regimul alimentar ceremonial şi cerinţele preoţeşti ale Legii. Spuneau că aceste lucruri ar trebui să fie obligatorii pentru creştini.... citeşte