Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

1 Cronici
Capitolul 2

2:1 Iata fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

2:2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad si Aser.

2:3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Sela; acestia trei i s-au nascut din fata lui Sua, canaanita. Er, intaiul nascut al lui Iuda, era rau inaintea Domnului, care l-a omorat.

2:4 Tamar, nora lui Iuda, i-a nascut pe Peret si Zerah. Toti fiii lui Iuda au fost cinci.

2:5 Fiii lui Peret: Hetron si Hamul.

2:6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Dara. De toti: cinci. -

2:7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel cand a savarsit o faradelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desavarsire. -

2:8 Fiul lui Etan: Azaria.

2:9 Fiii care s-au nascut lui Hetron au fost Ierahmeel, Ram si Chelubai (Caleb).

2:10 Ram a nascut pe Aminadab. Aminadab a nascut pe Nahson, domnul fiilor lui Iuda.

2:11 Nahson a nascut pe Salma. Salma a nascut pe Boaz.

2:12 Boaz a nascut pe Obed. Obed a nascut pe Isai.

2:13 Isai a nascut pe Eliab, intaiul lui nascut; pe Abinadab, al doilea; pe Simea, al treilea;

2:14 pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;

2:15 pe Otem, al saselea; pe David, al saptelea.

2:16 Surorile lor erau: Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost: Abisai, Ioab si Asael, trei.

2:17 Abigail a nascut pe Amasa; tatal lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.

2:18 Caleb, fiul lui Hetron, a avut copii cu nevasta sa Azuba si cu Ieriot. Iata fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieser, Sobab si Ardon.

2:19 Azuba a murit; si Caleb a luat pe Efrat, care i-a nascut pe Hur.

2:20 Hur a nascut pe Uri, si Uri a nascut pe Betaleel. -

2:21 In urma, Hetron a intrat la fiica lui Machir, tatal lui Galaad, si avea saizeci de ani cand a luat-o; ea i-a nascut pe Segub.

2:22 Segub a nascut pe Iair, care a avut douazeci si trei de cetati in tara Galaadului.

2:23 Ghesuritii si sirienii le-au luat targurile lui Iair cu Chenatul si cetatile care tineau de el: saizeci de cetati. Toti acestia erau fiii lui Machir, tatal lui Galaad.

2:24 Dupa moartea lui Hetron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hetron, i-a nascut pe Ashur, tatal lui Tecoa.

2:25 Fiii lui Ierahmeel, intaiul nascut al lui Hetron, au fost: Ram, intaiul nascut, Buna, Oren si Otem, nascuti din Ahia.

2:26 Ierahmeel a avut o alta nevasta, numita Atara, care a fost mama lui Onam. -

2:27 Fiii lui Ram, intaiul nascut al lui Ierahmeel, au fost: Maat, Iamin si Echer. -

2:28 Fiii lui Onam au fost Samai si Iada. Fiii lui Samai: Nadab si Abisur.

2:29 Numele nevestei lui Abisur era Abihail, si ea i-a nascut pe Ahban si Molid.

2:30 Fiii lui Nadab: Seled si Apaim. Seled a murit fara fii.

2:31 Fiul lui Apaim: Isei. Fiul lui Isei: Sesan. Fiul lui Sesan: Ahlai.

2:32 Fiii lui Iada, fratele lui Samai: Ieter si Ionatan. Ieter a murit fara fii.

2:33 Fiii lui Ionatan: Pelet si Zaza. - Acestia sunt fiii lui Ierahmeel. -

2:34 Sesan n-a avut fii, dar a avut fete. Sesan avea un rob egiptean, numit Iarha.

2:35 Si Sesan a dat pe fiica sa de nevasta robului sau Iarha; ea i-a nascut pe Atai.

2:36 Atai a nascut pe Natan; Natan a nascut pe Zabad;

2:37 Zabad a nascut pe Eflal; Eflal a nascut pe Obed;

2:38 Obed a nascut pe Iehu; Iehu a nascut pe Azaria;

2:39 Azaria a nascut pe Halet; Halet a nascut pe Elasa.

2:40 Elasa a nascut pe Sismai; Sismai a nascut pe Salum;

2:41 Salum a nascut pe Iecamia; Iecamia a nascut pe Elisama.

2:42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Mesa, intaiul sau nascut, care a fost tatal lui Zif, si fiii lui Maresa, tatal lui Hebron.

2:43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem si Sema.

2:44 Sema a nascut pe Raham, tatal lui Iorcheam. Rechem a nascut pe Samai.

2:45 Fiul lui Samai: Maon; si Maon, tatal lui Bet-Tur.

2:46 Efa, tiitoarea lui Caleb, a nascut pe Haran, Mota si Gazez. Haran a nascut pe Gazez.

2:47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.

2:48 Maaca, tiitoarea lui Caleb, a nascut pe Seber si Tirhana.

2:49 Ea a mai nascut pe Saaf, tatal lui Madmana, si pe Seva, tatal lui Macbena si tatal lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.

2:50 Acestia au fost fiii lui Caleb: Sobal, fiul lui Hur, intaiul nascut al Efratei si tatal lui Chiriat-Iearim;

2:51 Salma, tatal lui Betleem; Haref, tatal lui Bet-Gader.

2:52 Fiii lui Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hati-Hamenuhot.

2:53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietritii, putitii, sumatitii si misraitii; din aceste familii au iesit toreatitii si estaolitii.

2:54 Fiii lui Salma: Betleem si netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, Hati-Hamanahti, toreitii;

2:55 si familiile carturarilor care locuiau la Iaebet, tireatitii, simeatitii si sucatitii. Acestia sunt chenitii, iesiti din Hamat, tatal casei lui Recab.