Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

1 Cronici
Capitolul 4

4:1 Fiii lui Iuda: Peret, Hetron, Carmi, Hur si Sobal.

4:2 Reaia, fiul lui Sobal, a nascut pe Iahat; Iahat a nascut pe Ahumai si Lahad. Acestea sunt familiile toreatitilor.

4:3 Iata urmasii tatalui lui Etam: Izreel, Isma si Idbas; numele surorii lor era Hatelelponi.

4:4 Penuel era tatal lui Ghedor, si Ezer tatal lui Husa. Acestia sunt fiii lui Hur, intaiul nascut al Efratei, tatal lui Betleem.

4:5 Ashur, tatal lui Tecoa, a avut doua neveste, Helea si Naara.

4:6 Naara i-a nascut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni si pe Ahastari: acestia sunt fiii Naarei.

4:7 Fiii Heleii: Teret, Tohar si Etnan.

4:8 Cot a nascut pe Anub si Hatobeba, si familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

4:9 Iaebet era mai cu vaza decat fratii sai; mama sa i-a pus numele Iaebet zicand: Pentru ca l-am nascut cu durere.

4:10 Iaebet a chemat pe Dumnezeul lui Israel si a zis: Daca ma vei binecuvanta si-mi vei intinde hotarele, daca mana Ta va fi cu mine si daca ma vei feri de nenorocire, asa incat sa nu fiu in suferinta!... Si Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

4:11 Chelub, fratele lui Suha, a nascut pe Mechir, care a fost tatal lui Eston.

4:12 Eston a nascut casa lui Rafa, Paseah si Techina, tatal cetatii lui Nahas. Acestia sunt barbatii de la Reca.

4:13 Fiii lui Chenaz: Otniel si Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

4:14 Meonotai a nascut pe Ofra. Seraia a nascut pe Ioab, tatal vaii lucratorilor; caci erau lucratori.

4:15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela si Naam, si fiii lui Ela, si Chenaz.

4:16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria si Asareel.

4:17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer si Ialon. Nevasta lui Mered a nascut pe Miriam, pe Samai si pe Isbah, tatal lui Estemoa.

4:18 Nevasta sa, iudaica, a nascut pe Iered, tatal lui Ghedor, pe Eber, tatal lui Soco, si pe Iecutiel, tatal lui Zanoah. Acestia sunt fiii Bitiei, fata lui faraon, pe care a luat-o Mered de nevasta.

4:19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatal lui Chehila, garmitul, si Estemoa, maacatitul.

4:20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan si Tilon. Fiii lui Isei: Zohet si Ben-Zohet.

4:21 Fiii lui Sela, fiul lui Iuda: Er, tatal lui Leca, Laeda, tatal lui Maresa, si familiile casei unde se lucreaza panza, din casa lui Asbea,

4:22 si Iochim, si oamenii lui Cozeba, si Ioas si Saraf, care au stapanit asupra Moabului, si Iasubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.

4:23 Ei erau olari si locuiau in livezi si in lunci; locuiau acolo langa imparat si lucrau pentru el.

4:24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

4:25 Fiul lui Saul: Salum; Mibsam, fiul sau; Misma, fiul sau.

4:26 Fiii lui Misma: Hamuel, fiul sau. Zacur, fiul sau; Simei, fiul sau.

4:27 Simei a avut saisprezece fii si sase fiice. Fratii sai n-au avut multi fii. Si toate familiile lor nu s-au inmultit atat cat fiii lui Iuda.

4:28 Ei locuiau la Beer-Seba, la Molada, la Hatar-Sual,

4:29 la Bilha, la Etem, la Tolad,

4:30 la Betuel, la Horma, la Ticlag,

4:31 la Bet-Marcabot, la Hatar-Susim, la Bet-Birei si la Saaraim. Acestea au fost cetatile lor, pana la domnia lui David,

4:32 si satele lor. Ei mai aveau si Etam, Ain, Rimon, Tochen si Asan, cinci cetati;

4:33 si toate satele din imprejurimile acestor cetati, pana la Baal. Iata locuintele lor si spita neamului lor.

4:34 Mesobab; Iamlec; Iosa, fiul lui Amatia;

4:35 Ioel, Iehu, fiul lui Iosibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

4:36 Elioenai, Iaacoba, Iesohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia;

4:37 Ziza, fiul lui Sifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Simri, fiul lui Semaia.

4:38 Acestia, numiti pe nume, erau domni in familiile lor, si casele lor parintesti au crescut mult.

4:39 Ei s-au dus inspre Ghedor pana la rasaritul vaii, sa caute pasune pentru turmele lor.

4:40 Au gasit pasuni grase si bune si o tara intinsa, linistita si pasnica, fiindca cei ce o locuiau mai inainte se coborau din Ham.

4:41 Oamenii acestia, scrisi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, imparatul lui Iuda; au sfaramat corturile lor si pe maoniti, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desavarsire pana in ziua de azi si s-au asezat in locul lor, caci acolo erau pasuni pentru turmele lor.

4:42 Si dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, in numar de cinci sute de oameni. Aveau in frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia si Uziel, fiii lui Isei.

4:43 Au batut ramasita de amaleciti care scapase cu viata si s-au asezat acolo pana in ziua de azi.