Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]

1 Cronici
Capitolul 9

9:1 Tot Israelul este scris in spitele de neam si trecut in cartea imparatilor lui Israel. Si Iuda a fost luat rob in Babilon, din pricina faradelegilor lui.

9:2 Cei dintai locuitori care au locuit in mosiile lor, in cetatile lor, erau israelitii, preotii, levitii si netinitii.

9:3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin si fii de ai lui Efraim si Manase. -

9:4 Fii de ai lui Peret, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.

9:5 Dintre siloniti: Asaia, intaiul nascut, si fiii sai.

9:6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel si fratii sai, sase sute nouazeci. -

9:7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Mesulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;

9:8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Mesulam, fiul lui Sefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;

9:9 si fratii lor, dupa neamurile lor, noua sute cincizeci si sase. Toti oamenii acestia erau capi de familie in casele parintilor lor.

9:10 Din preoti: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin,

9:11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Mesulam, fiul lui Tadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;

9:12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Mesulam, fiul lui Mesilemit, fiul lui Imer;

9:13 si fratii lor, capetenii ale caselor parintilor lor, o mie sapte sute saizeci, oameni viteji, pusi in slujba Casei lui Dumnezeu.

9:14 Din leviti: Semaia, fiul lui Hasub, fiul lui Azricam, fiul lui Hasabia, din fiii lui Merari;

9:15 Bacbacar, Heres, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;

9:16 Obadia, fiul lui Semaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia in satele netofatitilor.

9:17 Si usierii: Salum, Acub, Talmon, Ahiman si fratii lor; Salum era capetenia lor,

9:18 si pana in ziua de azi el este la usa imparatului, la rasarit. Acestia sunt usierii taberei fiilor lui Levi.

9:19 Salum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, si fratii sai din casa tatalui sau, coreitii, implineau slujba de pazitori ai pragurilor Cortului; parintii lor pazisera intrarea in tabara Domnului,

9:20 si Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioara capetenia lor, si Domnul era cu el.

9:21 Zaharia, fiul lui Meselemia, era usier la intrarea Cortului intalnirii.

9:22 De toti erau doua sute doisprezece, alesi ca usieri ai pragurilor si scrisi in spitele de neam, dupa satele lor. David si vazatorul Samuel ii pusesera in slujba lor.

9:23 Ei si copiii lor pazeau usile Casei Domnului, adica ale casei Cortului.

9:24 Erau usieri in cele patru vanturi: la rasarit, la apus, la miazanoapte si la miazazi.

9:25 Fratii lor, care locuiau in satele lor, trebuiau sa vina din timp in timp la ei sapte zile.

9:26 Caci aceste patru capetenii ale usierilor, acesti leviti, erau intotdeauna in slujba si mai aveau privegherea asupra odailor si vistieriilor Casei lui Dumnezeu;

9:27 petreceau noaptea in jurul Casei lui Dumnezeu, a carei paza o aveau si pe care trebuiau s-o deschida in fiecare dimineata.

9:28 Unii din leviti aveau grija de uneltele pentru slujba, pe care le numarau la intrare si le numarau si la iesire.

9:29 Altii ingrijeau de unelte, de toate uneltele Sfantului Locas, si de floarea fainii, de vin, de untdelemn, de tamaie si de miresme.

9:30 Fii de ai preotilor pregateau tamaia mirositoare.

9:31 Matitia, unul din leviti, intaiul nascut al lui Salum, coreitul, avea grija de turtele coapte in tigaie.

9:32 Si unii din fratii lor, dintre chehatiti, erau insarcinati sa pregateasca pentru fiecare Sabat painile pentru punerea inaintea Domnului.

9:33 Acestia sunt cantaretii, capii de familie ai levitilor, care locuiau in odai, scutiti de alte slujbe, pentru ca lucrau zi si noapte.

9:34 Acestia sunt capii de familie ai levitilor, capi dupa neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

9:35 Tatal lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, si numele nevestei lui era Maaca.

9:36 Abdon a fost fiul sau intai nascut, apoi Tur, Chis, Baal, Ner, Nadab,

9:37 Ghedor, Ahio, Zaharia si Miclot.

9:38 Miclot a nascut pe Simeam. Si ei locuiau tot la Ierusalim langa fratii lor, cu fratii lor.

9:39 Ner a nascut pe Chis; Chis a nascut pe Saul; Saul a nascut pe Ionatan, pe Malchi-Sua, pe Abinadab si pe Esbaal.

9:40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a nascut pe Mica.

9:41 Fiii lui Mica: Piton, Melec si Tahrea.

9:42 Ahaz a nascut pe Iaera; Iaera a nascut pe Alemet, Azmavet si Zimri; Zimri a nascut pe Mota;

9:43 Mota a nascut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Atel a fost fiul acestuia.

9:44 Atel a avut sase fii, ale caror nume iata-le: Azricam, Bocru, Ismael, Searia, Obadia si Hanan. Acestia sunt fiii lui Atel.