Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]

Exodul
Capitolul 6

6:1 Domnul a zis lui Moise: Vei vedea acum ce voi face lui faraon: o mana puternica il va sili sa-i lase sa plece; da, o mana puternica il va sili sa-i izgoneasca din tara lui.

6:2 Dumnezeu a mai vorbit lui Moise si i-a zis: Eu sunt Domnul.

6:3 Eu M-am aratat lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca Domnul.

6:4 De asemenea, Mi-am incheiat legamantul Meu cu ei ca sa le dau tara Canaan, tara calatoriilor lor sfinte, in care au locuit ca straini.

6:5 Acum insa am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i tin egiptenii in robie, si Mi-am adus aminte de legamantul Meu.

6:6 De aceea, spune copiilor lui Israel: Eu sunt Domnul: Eu va voi izbavi din muncile cu care va apasa egiptenii, va voi izbavi din robia lor si va voi scapa cu brat intins si cu mari judecati.

6:7 Va voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, si veti cunoaste ca Eu, Domnul Dumnezeul vostru, va izbavesc de muncile cu care va apasa egiptenii.

6:8 Eu va voi aduce in tara pe care am jurat ca o voi da lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov; Eu va voi da-o in stapanire; Eu, Domnul.

6:9 Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznadejdea si robia aspra in care se aflau i-au impiedicat sa asculte pe Moise.

6:10 Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

6:11 Du-te de vorbeste lui faraon, imparatul Egiptului, sa lase pe copiii lui Israel sa iasa afara din tara lui.

6:12 Moise a raspuns in fata Domnului: Iata ca nici copiii lui Israel nu m-au ascultat: cum are sa m-asculte faraon pe mine care n-am o vorbire usoara?

6:13 Domnul a vorbit lui Moise si lui Aaron si le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel si cu privire la faraon, imparatul Egiptului, ca sa scoata din tara Egiptului pe copiii lui Israel.

6:14 Iata capeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, intaiul nascut al lui Israel: Enoh, Palu, Hetron si Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben.

6:15 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin si Tohar; si Saul, fiu nascut dintr-o femeie canaanita. Acestea sunt familiile lui Simeon.

6:16 Iata numele fiilor lui Levi, dupa spita neamului lor: Gherson, Chehat si Merari. Anii vietii lui Levi au fost o suta treizeci si sapte de ani.

6:17 Fiii lui Gherson: Libni si Simei, si familiile lor.

6:18 Fiii lui Chehat: Amram, Itehar, Hebron si Uziel. Anii vietii lui Chehat au fost o suta treizeci si trei de ani.

6:19 Fiii lui Merari: Mahli si Musi. Acestea sunt familiile lui Levi, dupa spita neamului lor.

6:20 Amram a luat de nevasta pe matusa sa Iochebed; si ea i-a nascut pe Aaron si pe Moise. Anii vietii lui Amram au fost o suta treizeci si sapte de ani.

6:21 Fiii lui Itehar: Core, Nefeg si Zicri.

6:22 Fiii lui Uziel: Misael, Eltafan si Sitri.

6:23 Aaron a luat de nevasta pe Eliseba, fata lui Aminadab, sora lui Nahson; si ea i-a nascut pe Nadab, Abihu, Eleazar si Itamar.

6:24 Fiii lui Core: Asir, Elcana si Abiasaf. Acestea sunt familiile coritilor.

6:25 Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevasta pe una din fetele lui Putiel; si ea i-a nascut pe Fineas. Acestia sunt capeteniile familiilor levitilor cu familiile lor.

6:26 Acestia sunt Aaron acela si Moise acela, carora le-a zis Domnul: Scoateti din tara Egiptului pe copiii lui Israel, dupa ostirile lor.

6:27 Ei sunt aceia care au vorbit lui faraon, imparatul Egiptului, ca sa scoata din Egipt pe copiii lui Israel. Acestia sunt Moise acela si Aaron acela.

6:28 Cand a vorbit Domnul lui Moise in tara Egiptului,

6:29 Domnul a zis lui Moise: Eu sunt Domnul. Spune lui faraon, imparatul Egiptului, tot ce-ti spun.

6:30 Si Moise a raspuns inaintea Domnului: Iata ca eu nu vorbesc usor: cum are sa m-asculte faraon?