Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ezra
Capitolul 10

10:1 Pe cand statea Ezra plangand si cu fata la pamant inaintea Casei lui Dumnezeu si facea aceasta rugaciune si marturisire, se stransese la el o multime foarte mare de oameni din Israel, barbati, femei si copii, si poporul varsa multe lacrimi.

10:2 Atunci Secania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvantul si a zis lui Ezra: Am pacatuit impotriva Dumnezeului nostru ducandu-ne la femei straine care fac parte din popoarele tarii. Dar Israel n-a ramas fara nadejde in aceasta privinta.

10:3 Sa facem acum un legamant cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei si a copiilor lor, dupa parerea domnului meu si a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Si faca-se dupa Lege.

10:4 Scoala-te, caci treaba aceasta te priveste. Noi vom fi cu tine. Imbarbateaza-te si lucreaza.

10:5 Ezra s-a sculat si a pus pe capeteniile preotilor, levitilor si intregului Israel sa jure ca vor face ce se spusese. Si ei au jurat.

10:6 Apoi, Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu si s-a dus in odaia lui Iohanan, fiul lui Eliasib. Cand a intrat, n-a mancat paine si n-a baut apa, pentru ca era mahnit din pricina pacatului fiilor robiei.

10:7 S-a dat de veste in Iuda si la Ierusalim ca toti fiii robiei trebuie sa se adune la Ierusalim

10:8 si ca, dupa parerea capeteniilor si batranilor, oricui nu va veni in trei zile, i se vor lua averile, si el insusi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

10:9 Toti barbatii lui Iuda si Beniamin s-au strans la Ierusalim in trei zile. Era a douazecea zi a lunii a noua. Tot poporul statea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurand din pricina imprejurarii aceleia si de ploaie.

10:10 Preotul Ezra s-a sculat si le-a zis: Ati pacatuit luand femei straine si ati facut pe Israel si mai vinovat.

10:11 Marturisiti-va acum greseala inaintea Domnului Dumnezeului parintilor vostri si faceti voia Lui! Despartiti-va de popoarele tarii si de femeile straine.

10:12 Toata adunarea a raspuns cu glas tare: Trebuie sa facem cum ai zis!

10:13 Dar poporul este in mare numar, vremea este ploioasa, si nu poate sa ramana afara. De altfel, aceasta nu este treaba de o zi sau doua, caci sunt multi printre noi care au pacatuit in privinta aceasta.

10:14 Sa ramana, dar, toate capeteniile noastre in locul intregii adunari. Si toti cei din cetatile noastre care s-au insurat cu femei straine sa vina la timpuri hotarate, cu batranii si judecatorii din fiecare cetate, pana se va abate de la noi mania aprinsa a Dumnezeului nostru din pricina intamplarii acesteia.

10:15 Ionatan, fiul lui Asael, si Iahzia, fiul lui Ticva, ajutati de Mesulam si de levitul Sabtai, au fost singurii impotriva acestei pareri

10:16 pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, si capi de familii dupa casele lor parintesti, toti numiti pe nume, si au stat in ziua intai a lunii a zecea sa cerceteze lucrul acesta.

10:17 In ziua intai a lunii intai au ispravit cu toti barbatii care se insurasera cu femei straine.

10:18 Intre fiii preotilor s-au gasit unii care se insurasera cu femei straine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iotadac, si dintre fratii sai: Maaseia, Eliezer, Iarib si Ghedalia, care s-au indatorat

10:19 dand mana sa-si izgoneasca nevestele si sa aduca un berbec ca jertfa pentru vina;

10:20 din fiii lui Imer: Hanani si Zebadia;

10:21 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Semaia, Iehiel si Ozia;

10:22 din fiii lui Pashur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad si Eleasa.

10:23 Dintre leviti: Iozabad, Simei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda si Eliezer.

10:24 Dintre cantareti: Eliasib. Dintre usieri: Salum, Telem si Uri.

10:25 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareos: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia si Benaia;

10:26 din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot si Ilie;

10:27 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliasib, Matania, Ieremot, Zabad si Aziza;

10:28 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai si Atlai;

10:29 dintre fiii lui Bani: Mesulam, Maluc, Adaia, Iasub, Seal si Ramot;

10:30 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Betaleel, Binui si Manase;

10:31 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Isia, Malchia, Semaia, Simeon,

10:32 Beniamin, Maluc si Semaria;

10:33 dintre fiii lui Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase si Simei;

10:34 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

10:35 Benaia, Bedia, Cheluhu,

10:36 Vania, Meremot, Eliasib,

10:37 Matania, Matnai, Iaasai,

10:38 Bani, Binui, Simei,

10:39 Selemia, Natan, Adaia,

10:40 Macnadbai, Sasai, Sarai,

10:41 Azareel, Selemia, Semaria,

10:42 Salum, Amaria si Iosif;

10:43 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel si Benaia.

10:44 Toti acestia luasera femei straine, si multi avusesera copii cu ele.