Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

Ezra
Capitolul 2

2:1 Iata oamenii din tara care s-au intors din robie, si anume aceia pe care ii luase Nebucadnetar, imparatul Babilonului, robi la Babilon si care s-au intors la Ierusalim si in Iuda, fiecare in cetatea lui.

2:2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numarul barbatilor din poporul lui Israel:

2:3 fiii lui Pareos, doua mii o suta saptezeci si doi;

2:4 fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;

2:5 fiii lui Arah, sapte sute saptezeci si cinci;

2:6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si lui Ioab, doua mii opt sute doisprezece;

2:7 fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

2:8 fiii lui Zatu, noua sute patruzeci si cinci;

2:9 fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;

2:10 fiii lui Bani, sase sute patruzeci si doi;

2:11 fiii lui Bebai, sase sute douazeci si trei;

2:12 fiii lui Azgad, o mie doua sute douazeci si doi;

2:13 fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sase;

2:14 fiii lui Bigvai, doua mii cincizeci si sase;

2:15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci si patru;

2:16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouazeci si opt;

2:17 fiii lui Betai, trei sute douazeci si trei;

2:18 fiii lui Iora, o suta doisprezece;

2:19 fiii lui Hasum, doua sute douazeci si trei;

2:20 fiii lui Ghibar, nouazeci si cinci;

2:21 fiii lui Betleem, o suta douazeci si trei;

2:22 oamenii din Netofa, cincizeci si sase;

2:23 oamenii din Anatot, o suta douazeci si opt;

2:24 fiii lui Azmavet, patruzeci si doi;

2:25 fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei si Beerotului, sapte sute patruzeci si trei;

2:26 fiii Ramei si ai Ghebei, sase sute douazeci si unu;

2:27 oamenii din Micmas, o suta douazeci si doi;

2:28 oamenii din Betel si Ai, doua sute douazeci si trei;

2:29 fiii lui Nebo, cincizeci si doi;

2:30 fiii lui Magbis, o suta cincizeci si sase;

2:31 fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

2:32 fiii lui Harim, trei sute douazeci;

2:33 fiii lui Lod, lui Hadid si lui Ono, sapte sute douazeci si cinci;

2:34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci si cinci;

2:35 fiii lui Senaa, trei mii sase sute treizeci.

2:36 Preoti: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, noua sute saptezeci si trei;

2:37 fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;

2:38 fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;

2:39 fiii lui Harim, o mie saptesprezece.

2:40 Leviti: fiii lui Iosua si Cadmiel, din fiii lui Hodavia, saptezeci si patru.

2:41 Cantareti: fiii lui Asaf, o suta douazeci si opt.

2:42 Fiii usierilor: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, de toti o suta treizeci si noua.

2:43 Slujitorii Templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

2:44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,

2:45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,

2:46 fiii lui Hagab, fiii lui Samlai, fiii lui Hanan,

2:47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,

2:48 fiii lui Retin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,

2:49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,

2:50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,

2:51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

2:52 fiii lui Batlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,

2:53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

2:54 fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.

2:55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,

2:56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

2:57 fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Ami.

2:58 Toti slujitorii Templului si fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouazeci si doi.

2:59 Iata cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adan, din Imer si care n-au putut sa-si arate casa lor parinteasca si neamul, ca sa faca dovada ca erau din Israel:

2:60 fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, sase sute cincizeci si doi.

2:61 Si dintre fiii preotilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care luase de nevasta pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, si a fost numit cu numele lor.

2:62 Si-au cautat insemnarea in cartile spitelor de neam, dar n-au gasit-o. De aceea, au fost indepartati de la preotie,

2:63 si dregatorul le-a spus sa nu manance lucruri preasfinte, pana cand un preot va intreba pe Urim si Tumim.

2:64 Toata adunarea era de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de insi,

2:65 afara de robii si roabele lor, in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Intre ei se aflau doua sute de cantareti si cantarete.

2:66 Aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catari,

2:67 patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de magari.

2:68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului in Ierusalim, au adus daruri de bunavoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aseze din nou pe locul unde fusese.

2:69 Au dat la vistieria lucrarii, dupa mijloacele lor, saizeci si una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de haine preotesti.

2:70 Preotii si levitii, oamenii din popor, cantaretii, usierii si slujitorii Templului s-au asezat in cetatile lor. Tot Israelul a locuit in cetatile lui.