Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]

Geneza
Capitolul 10

10:1 Iata spita neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham si Iafet. Dupa potop li s-au nascut fii.

10:2 Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesec si Tiras.

10:3 Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.

10:4 Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.

10:5 De la ei se trag popoarele din tarile neamurilor de pe malul marii, dupa tinuturile lor, dupa limba fiecaruia, dupa familiile lor, dupa semintiile lor.

10:6 Fiii lui Ham au fost: Cus, Mitraim, Put si Canaan. -

10:7 Fiii lui Cus: Seba, Havila, Sabta, Raema si Sabteca. Fiii lui Raema: Seba si Dedan.

10:8 Cus a nascut si pe Nimrod: el este acela care a inceput sa fie puternic pe pamant.

10:9 El a fost un viteaz vanator inaintea Domnului; iata de ce se zice: Ca Nimrod, viteaz vanator inaintea Domnului.

10:10 El a domnit la inceput peste Babel, Erec, Acad si Calne, in tara Sinear.

10:11 Din tara aceasta a intrat in Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah

10:12 si Resen intre Ninive si Calah; aceasta este cetatea cea mare. -

10:13 Mitraim a nascut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,

10:14 Patrusimi, Casluhimi (din care au iesit filistenii) si pe Caftorimi.

10:15 Canaan a nascut pe Sidon, intaiul lui nascut, si pe Het;

10:16 si pe iebusiti, pe amoriti, pe ghirgasiti,

10:17 pe heviti, pe architi, pe siniti,

10:18 pe arvaditi, pe temariti, pe hamatiti. In urma, familiile canaanitilor s-au imprastiat.

10:19 Hotarele canaanitilor se intindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, pana la Gaza, si, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma si Teboim, pana la Lesa.

10:20 Acestia sunt fiii lui Ham, dupa familiile lor, dupa limbile lor, dupa tarile lor, dupa neamurile lor.

10:21 Si lui Sem, tatal tuturor fiilor lui Eber si fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au nascut fii.

10:22 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacsad, Lud si Aram.

10:23 Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mas.

10:24 Arpacsad a nascut pe Selah; si Selah a nascut pe Eber.

10:25 Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, numit asa pentru ca pe vremea lui s-a impartit pamantul; iar numele fratelui sau era Ioctan.

10:26 Ioctan a nascut pe Almodad, pe Selef, pe Atarmavet, pe Ierah,

10:27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,

10:28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,

10:29 pe Ofir, pe Havila si pe Iobab. Toti acestia au fost fiii lui Ioctan.

10:30 Ei au locuit de la Mesa, cum mergi spre Sefar, pana la muntele rasaritului.

10:31 Acestia sunt fiii lui Sem, dupa familiile lor, dupa limbile lor, dupa tarile lor, dupa neamurile lor.

10:32 Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, dupa spita neamului lor, dupa neamurile lor. Si din ei au iesit neamurile care s-au raspandit pe pamant dupa potop.