Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

Iosua
Capitolul 15

15:1 Partea cazuta prin sorti semintiei fiilor lui Iuda, dupa familiile lor, se intindea spre hotarul Edomului pana la pustiul Tin, la miazazi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazazi.

15:2 Astfel, hotarul lor de miazazi pornea de la capatul Marii Sarate, de la sanul care cauta spre miazazi.

15:3 Iesea spre miazazi de suisul Acrabim, trecea prin Tin si se suia la miazazi de Cades-Barnea; de acolo trecea inainte prin Hetron, suia spre Adar si se intorcea la Carcaa;

15:4 trecea apoi prin Atmon, mergea pana la paraul Egiptului si iesea la mare. Acesta sa va fie hotarul de miazazi.

15:5 Hotarul de rasarit era Marea Sarata pana la imbucatura Iordanului. Hotarul de miazanoapte pornea de la sanul marii care este la imbucatura Iordanului,

15:6 suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazanoapte de Bet-Araba si se ridica pana la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

15:7 suia mai departe la Debir, la o departare bunicica de valea Acor, si se indrepta spre miazanoapte inspre Ghilgal, care este in fata suisului Adumim la miazazi de parau. Trecea pe langa apele En-Semes si mergea pana la En-Roguel.

15:8 Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom inspre miazazi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica pana in varful muntelui, care este in dreptul vaii Hinom la apus, si la capatul vaii refaimitilor la miazanoapte.

15:9 Din varful muntelui, hotarul se intindea pana la izvorul apelor Neftoah, iesea la cetatile muntelui Efron si trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

15:10 Din Baala se intorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazanoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Semes si trecea prin Timna.

15:11 Apoi iesea in latura de miazanoapte a Ecronului, se intindea spre Sicron, trecea prin muntele Baala, ajungea pana la Iabneel si iesea la mare.

15:12 Hotarul de apus era Marea cea Mare si tarmul ei. Acestea au fost, de jur imprejur, hotarele fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

15:13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte in mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adica Hebronul: Arba era tatal lui Anac.

15:14 Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Sesai, Ahiman si Talmai, copiii lui Anac.

15:15 De acolo s-a suit impotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai inainte Chiriat-Sefer.

15:16 Caleb a zis: Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer si o va lua ii voi da de nevasta pe fiica mea, Acsa.

15:17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mana pe ea; si Caleb i-a dat de nevasta pe fiica sa, Acsa.

15:18 Dupa ce a intrat ea la Otniel, l-a sfatuit sa ceara de la tatal ei un ogor. Ea s-a coborat de pe magarul ei, si Caleb i-a zis: Ce vrei?

15:19 Ea a raspuns: Fa-mi un dar, caci mi-ai dat un pamant secetos; da-mi si izvoare de apa. Si el i-a dat izvoarele de sus si izvoarele de jos.

15:20 Aceasta a fost mostenirea fiilor lui Iuda, dupa familiile lor.

15:21 Cetatile asezate in tinutul de la miazazi, la marginea cea mai departata a semintiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabteel, Eder, Iagur,

15:22 China, Dimona, Adada,

15:23 Chedes, Hator, Itnan,

15:24 Zif, Telem, Bealot,

15:25 Hator-Hadata, Cheriot-Hetron, care este Hator,

15:26 Amam, Sema, Molada,

15:27 Hatar-Gada, Hesmon, Bet-Palet,

15:28 Hatar-Sual, Beer-Seba, Biziotia,

15:29 Baala, Iim, Atem,

15:30 Eltolad, Chesil, Horma,

15:31 Ticlag, Madmana, Sansana,

15:32 Lebaot, Silhim, Ain si Rimon. Toate cetatile: douazeci si noua, impreuna cu satele lor.

15:33 In campie: Estaol, Torea, Asna,

15:34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

15:35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

15:36 Saaraim, Aditaim, Ghedera si Ghederotaim; patruzeci de cetati si satele lor.

15:37 Tenan, Hadasa, Migdal-Gad,

15:38 Dilean, Mitpe, Iocteel,

15:39 Lachis, Botcat, Eglon,

15:40 Cabon, Lahmas, Chitlis,

15:41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama si Macheda; saisprezece cetati si satele lor.

15:42 Libna, Eter, Asan,

15:43 Iiftah, Asna, Netib,

15:44 Cheila, Aczib si Maresa; noua cetati si satele lor.

15:45 Ecron, cetatile si satele lui;

15:46 de la Ecron si la apus, toate cetatile de langa Asdod si satele lor,

15:47 Asdod, cetatile si satele lui; Gaza, cetatile si satele ei, pana la paraul Egiptului si la Marea cea Mare, care slujeste ca hotar.

15:48 In munte: Samir, Iatir, Soco,

15:49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

15:50 Anab, Estemo, Anim,

15:51 Gosen, Holon si Ghilo; unsprezece cetati si satele lor.

15:52 Arab, Duma, Esean,

15:53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

15:54 Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, si Tior; noua cetati si satele lor.

15:55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,

15:56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

15:57 Cain, Ghibeea si Timna; zece cetati si satele lor.

15:58 Halhul, Bet-Tur, Ghedor,

15:59 Maarat, Bet-Anot si Eltecon; sase cetati si satele lor.

15:60 Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, si Raba; doua cetati si satele lor.

15:61 In pustiu: Bet-Araba, Midin, Secaca,

15:62 Nibsan, Ir-Hamelah si En-Ghedi; sase cetati si satele lor.

15:63 Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe iebusitii care locuiau la Ierusalim; si iebusitii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim pana in ziua de azi.