Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

Luca
Capitolul 3

3:1 In anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar - pe cand Pilat din Pont era dregator in Iudeea, Irod, carmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, carmuitor al Ituriei si al Trahonitei, Lisania, carmuitor al Abilenei,

3:2 si in zilele marilor preoti Ana si Caiafa - cuvantul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, in pustiu.

3:3 Si Ioan a venit prin tot tinutul din imprejurimile Iordanului si propovaduia botezul pocaintei, pentru iertarea pacatelor,

3:4 dupa cum este scris in cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iata glasul celui ce striga in pustiu: Pregatiti calea Domnului, neteziti-I cararile.

3:5 Orice vale va fi astupata, orice munte si orice deal va fi prefacut in loc neted; caile strambe vor fi indreptate, si drumurile zgrunturoase vor fi netezite.

3:6 Si orice faptura va vedea mantuirea lui Dumnezeu.

3:7 Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau sa fie botezate de el: Pui de naparci, cine v-a invatat sa fugiti de mania viitoare?

3:8 Faceti, dar, roade vrednice de pocainta voastra si nu va apucati sa ziceti in voi insiva: Avem pe Avraam ca tata! Caci va spun ca Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice fii lui Avraam.

3:9 Securea a si fost infipta la radacina pomilor: deci, orice pom care nu face rod bun este taiat si aruncat in foc.

3:10 Noroadele il intrebau si ziceau: Atunci ce trebuie sa facem?

3:11 Drept raspuns, el le zicea: Cine are doua haine sa imparta cu cine n-are niciuna; si cine are de mancare sa faca la fel.

3:12 Au venit si niste vamesi sa fie botezati si i-au zis: Invatatorule, noi ce trebuie sa facem?

3:13 El le-a raspuns: Sa nu cereti nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit sa luati.

3:14 Niste ostasi il intrebau si ei si ziceau: Dar noi ce trebuie sa facem? El le-a raspuns: Sa nu stoarceti nimic de la nimeni prin amenintari, nici sa nu invinuiti pe nimeni pe nedrept, ci sa va multumiti cu lefurile voastre.

3:15 Fiindca norodul era in asteptare si toti se gandeau in inimile lor cu privire la Ioan, daca nu cumva este el Hristosul,

3:16 Ioan, drept raspuns, a zis tuturor: Cat despre mine, eu va botez cu apa; dar vine Acela care este mai puternic decat mine si caruia eu nu sunt vrednic sa-I dezleg cureaua incaltamintei. El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc.

3:17 Acela are lopata in mana; Isi va curata aria cu desavarsire si Isi va strange graul in granar, iar pleava o va arde intr-un foc care nu se stinge.

3:18 Astfel propovaduia Ioan norodului Evanghelia si-i dadea inca multe alte indemnuri.

3:19 Dar carmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui sau Filip, si pentru toate relele pe care le facuse,

3:20 a mai adaugat la toate celelalte rele si pe acela ca a inchis pe Ioan in temnita.

3:21 Dupa ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat si Isus; si pe cand Se ruga, s-a deschis cerul,

3:22 si Duhul Sfant S-a coborat peste El in chip trupesc, ca un porumbel. Si din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu esti Fiul Meu preaiubit: in Tine Imi gasesc toata placerea Mea!

3:23 Isus avea aproape treizeci de ani cand a inceput sa invete pe norod; si era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

3:24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

3:25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

3:26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

3:27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

3:28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

3:29 fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

3:30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

3:31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

3:32 fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,

3:33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

3:34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

3:35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

3:36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

3:37 fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

3:38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.