Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Neemia
Capitolul 3

3:1 Marele preot Eliasib s-a sculat impreuna cu fratii sai, preotii, si au zidit poarta oilor. Au sfintit-o si i-au pus usile; au sfintit-o de la turnul Mea, pana la turnul lui Hananeel.

3:2 Alaturi de Eliasib au zidit si oamenii din Ierihon; alaturi de el a zidit si Zacur, fiul lui Imri.

3:3 Fiii lui Senaa au zidit poarta pestilor. Au acoperit-o cu scanduri si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele.

3:4 Alaturi de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot; alaturi de ei a lucrat Mesulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mesezabeel; alaturi de ei a lucrat Tadoc, fiul lui Baana;

3:5 alaturi de ei au lucrat tecoitii, ai caror fruntasi nu s-au supus in slujba Domnului.

3:6 Ioiada, fiul lui Paseah, si Mesulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scanduri si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele.

3:7 Alaturi de ei au lucrat Melatia, gabaonitul, Iadon, meronotitul, si oamenii din Gabaon si Mitpa, pana la scaunul dregatorului de dincoace de raul Eufrat;

3:8 alaturi de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, si alaturi de el a lucrat Hanania, dintre facatorii de mir. Au intarit Ierusalimul pana la zidul cel lat.

3:9 Alaturi de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumatate din tinutul Ierusalimului.

3:10 Alaturi de ei a lucrat, in fata casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, si alaturi de el a lucrat Hatus, fiul lui Hasabnia.

3:11 O alta parte a zidului si turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, si de Hasub, fiul lui Pahat-Moab.

3:12 Alaturi de ei a lucrat, cu fetele sale, Salum, fiul lui Halohes, mai marele peste jumatate din tinutul Ierusalimului.

3:13 Hanun si locuitorii Zanoahului au dres poarta vaii. Au zidit-o si i-au pus usile, incuietorile si zavoarele. Ei au facut o mie de coti de zid pana la poarta gunoiului.

3:14 Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste tinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit-o si i-a pus usile, incuietorile si zavoarele.

3:15 Salum, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste tinutul Mitpa, a dres poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scanduri si i-a pus usile, incuietorile si zavoarele. A facut zidul iazului Siloe langa gradina imparatului, pana la treptele care coboara din cetatea lui David.

3:16 Dupa el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumatate din tinutul Bet-Turului, a lucrat la dregerea zidului pana in fata mormintelor lui David, pana la iazul care fusese zidit si pana la casa vitejilor.

3:17 Dupa el au lucrat levitii, Rehum, fiul lui Bani, si alaturi de el a lucrat, pentru tinutul sau, Hasabia, mai marele peste jumatate din tinutul Cheila.

3:18 Dupa el au lucrat fratii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumatate din tinutul Cheila;

3:19 si alaturi de el, Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Mitpei, a dres o alta parte a zidului, in fata suisului casei armelor, in unghi.

3:20 Dupa el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu ravna o alta parte, de la unghi pana la poarta casei marelui preot, Eliasib.

3:21 Dupa el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacot, a dres o alta parte, de la poarta casei lui Eliasib pana la capatul casei lui Eliasib.

3:22 Dupa el au lucrat preotii din imprejurimile Ierusalimului.

3:23 Dupa ei, Beniamin si Hasub au lucrat in dreptul casei lor. Dupa ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat langa casa lui.

3:24 Dupa el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o alta parte, de la casa lui Azaria pana la unghi si pana la colt.

3:25 Palal, fiul lui Uzai, a lucrat in fata unghiului si in fata turnului de sus care iese inainte din casa imparatului, langa curtea temnitei. Dupa el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareos.

3:26 Slujitorii Templului, care locuiesc pe deal, au lucrat pana in dreptul portii apelor, la rasarit, si pana in dreptul turnului care iese in afara.

3:27 Dupa ei, tecoitii au dres o alta parte in dreptul turnului celui mare care iese in afara, pana la zidul dealului.

3:28 Deasupra portii cailor, preotii au lucrat fiecare inaintea casei lui.

3:29 Dupa ei, Tadoc, fiul lui Imer, a lucrat inaintea casei lui. Dupa el a lucrat Semaia, fiul lui Secania, pazitorul portii de la rasarit.

3:30 Dupa el, Hanania, fiul lui Selemia, si Hanun, al saselea fiu al lui Talaf, au dres o alta parte a zidului. Dupa ei, Mesulam, fiul lui Berechia, a lucrat in fata odaii lui.

3:31 Dupa el, Malchia, dintre argintari, a lucrat pana la casele slujitorilor Templului si negustorilor, in dreptul portii Mifcad si pana la odaia de sus din colt.

3:32 Argintarii si negustorii au lucrat intre odaia de sus din colt si poarta oilor.