Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Neemia
Capitolul 7

7:1 Dupa ce s-a zidit zidul si am pus usile portilor, au fost pusi in slujbele lor usierii, cantaretii si levitii.

7:2 Am poruncit fratelui meu Hanani si lui Hanania, capetenia cetatuii Ierusalimului, om care intrecea pe multi prin credinciosia si prin frica lui de Dumnezeu,

7:3 si le-am zis: Sa nu se deschida portile Ierusalimului inainte de caldura soarelui, si usile sa fie inchise cu incuietorile, in fata voastra. Locuitorii Ierusalimului sa faca de straja, fiecare la locul lui, inaintea casei lui.

7:4 Cetatea era incapatoare si mare, dar popor era putin in ea, si casele nu erau zidite.

7:5 Dumnezeul meu mi-a pus in inima gandul sa adun pe mai mari, pe dregatori si poporul, ca sa-i numar. Am gasit o carte cu spitele de neam ale celor ce se suisera intai din robie si am vazut scris in ea cele ce urmeaza.

7:6 Iata pe cei din tara care s-au intors din robie, din aceia pe care ii luase robi Nebucadnetar, imparatul Babilonului, si care s-au intors la Ierusalim si in Iuda, fiecare in cetatea lui.

7:7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numarul barbatilor din poporul lui Israel:

7:8 fiii lui Pareos, doua mii o suta saptezeci si doi;

7:9 fiii lui Sefatia, trei sute saptezeci si doi;

7:10 fiii lui Arah, sase sute cincizeci si doi;

7:11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua si ai lui Ioab, doua mii opt sute optsprezece;

7:12 fiii lui Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

7:13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci si cinci;

7:14 fiii lui Zacai, sapte sute saizeci;

7:15 fiii lui Binui, sase sute patruzeci si opt;

7:16 fiii lui Bebai, sase sute douazeci si opt;

7:17 fiii lui Azgad, doua mii trei sute douazeci si doi;

7:18 fiii lui Adonicam, sase sute saizeci si sapte;

7:19 fiii lui Bigvai, doua mii saizeci si sapte;

7:20 fiii lui Adin, sase sute cincizeci si cinci;

7:21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouazeci si opt;

7:22 fiii lui Hasum, trei sute douazeci si opt;

7:23 fiii lui Betai, trei sute douazeci si patru;

7:24 fiii lui Harif, o suta doisprezece;

7:25 fiii lui Gabaon, nouazeci si cinci;

7:26 oamenii din Betleem si din Netofa, o suta optzeci si opt;

7:27 oamenii din Anatot, o suta douazeci si opt;

7:28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci si doi;

7:29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira si din Beerot, sapte sute patruzeci si trei;

7:30 oamenii din Rama si din Gheba, sase sute douazeci si unu;

7:31 oamenii din Micmas, o suta douazeci si doi;

7:32 oamenii din Betel si din Ai, o suta douazeci si trei;

7:33 oamenii din celalalt Nebo, cincizeci si doi;

7:34 fiii celuilalt Elam, o mie doua sute cincizeci si patru;

7:35 fiii lui Harim, trei sute douazeci;

7:36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci si cinci;

7:37 fiii lui Lod, lui Hadid si lui Ono, sapte sute douazeci si unu;

7:38 fiii lui Senaa, trei mii noua sute treizeci.

7:39 Preoti: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, noua sute saptezeci si trei;

7:40 fiii lui Imer, o mie cincizeci si doi;

7:41 fiii lui Pashur, o mie doua sute patruzeci si sapte;

7:42 fiii lui Harim, o mie saptesprezece.

7:43 Leviti: fiii lui Iosua si lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, saptezeci si patru.

7:44 Cantareti: fiii lui Asaf, o suta patruzeci si opt.

7:45 Usieri: fiii lui Salum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Sobai, o suta treizeci si opt.

7:46 Slujitori ai Templului: fiii lui Tiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,

7:47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,

7:48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,

7:49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,

7:50 fiii lui Reaia, fiii lui Retin, fiii lui Necoda,

7:51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,

7:52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefisim,

7:53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,

7:54 fiii lui Batlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harsa,

7:55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,

7:56 fiii lui Netiah, fiii lui Hatifa.

7:57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,

7:58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,

7:59 fiii lui Sefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon.

7:60 Toti slujitorii Templului si fiii robilor lui Solomon: trei sute nouazeci si doi.

7:61 Iata pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harsa, din Cherub-Adon si din Imer, si care n-au putut sa-si arate casa parinteasca si neamul, ca dovada ca erau din Israel.

7:62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, sase sute patruzeci si doi.

7:63 Si dintre preoti: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacot, fiii lui Barzilai, care luase de nevasta pe una din fetele lui Barzilai, galaaditul, si a fost numit cu numele lor.

7:64 Si-au cautat cartea spitelor neamului lor, dar n-au gasit-o. De aceea au fost dati afara din preotie,

7:65 si dregatorul le-a spus sa nu manance din lucrurile preasfinte pana nu va intreba un preot pe Urim si Tumim.

7:66 Adunarea intreaga era de patruzeci si doua de mii trei sute saizeci de insi,

7:67 afara de robii si roabele lor, in numar de sapte mii trei sute treizeci si sapte. Printre ei se aflau doua sute patruzeci si cinci de cantareti si cantarete.

7:68 Aveau sapte sute treizeci si sase de cai, doua sute patruzeci si cinci de catari,

7:69 patru sute treizeci si cinci de camile si sase mii sapte sute douazeci de magari.

7:70 Multi din capii de familie au facut daruri pentru lucrare. Dregatorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de vesminte preotesti.

7:71 Capii de familie au dat in vistieria lucrarii douazeci de mii de darici de aur si doua mii doua sute de mine de argint.

7:72 Celalalt popor a dat douazeci de mii de darici de aur, doua mii de mine de argint si saizeci si sapte de vesminte preotesti.

7:73 Preotii si levitii, usierii, cantaretii, oamenii din popor, slujitorii Templului si tot Israelul s-au asezat in cetatile lor.