Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

Numeri
Capitolul 26

26:1 In urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise si lui Eleazar, fiul preotului Aaron:

26:2 Faceti numaratoarea intregii adunari a copiilor lui Israel, de la varsta de douazeci de ani in sus, dupa casele parintilor lor, a tuturor celor din Israel care sunt in stare sa poarte armele.

26:3 Moise si preotul Eleazar le-au vorbit in campia Moabului, langa Iordan, in fata Ierihonului. Si au zis:

26:4 Sa se faca numaratoarea, de la varsta de douazeci de ani in sus, cum poruncise lui Moise si copiilor lui Israel, Domnul, cand au iesit din tara Egiptului.

26:5 Ruben, intaiul nascut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboara familia enohitilor; Palu, din care se coboara familia paluitilor;

26:6 Hetron, din care se coboara familia hetronitilor; Carmi, din care se coboara familia carmitilor.

26:7 Acestea sunt familiile rubenitilor: cei iesiti la numaratoare au fost patruzeci si trei de mii sapte sute treizeci.

26:8 Fiul lui Palu a fost: Eliab.

26:9 Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan si Abiram. Datan acesta si Abiram acesta au fost din cei ce erau chemati la adunare si care s-au rasculat impotriva lui Moise si Aaron, in adunarea lui Core, cand cu rascoala lor impotriva Domnului.

26:10 Pamantul si-a deschis gura si i-a inghitit impreuna cu Core, cand au murit cei ce se adunasera si cand a mistuit focul pe cei doua sute cincizeci de oameni: ei au slujit poporului ca pilda.

26:11 Fiii lui Core n-au murit.

26:12 Fiii lui Simeon, dupa familiile lor: din Nemuel se coboara familia nemuelitilor; din Iamin, familia iaminitilor; din Iachin, familia iachinitilor;

26:13 din Zerah, familia zerahitilor; din Saul, familia saulitilor.

26:14 Acestea sunt familiile simeonitilor: douazeci si doua de mii doua sute.

26:15 Fiii lui Gad, dupa familiile lor: din Tefon se coboara familia tefonitilor; din Haghi, familia haghitilor; din Suni, familia sunitilor;

26:16 din Ozni, familia oznitilor; din Eri, familia eritilor;

26:17 din Arod, familia aroditilor; din Areli, familia arelitilor.

26:18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, dupa cei iesiti la numaratoare: patruzeci de mii cinci sute.

26:19 Fiii lui Iuda: Er si Onan; dar Er si Onan au murit in tara Canaanului.

26:20 Iata fiii lui Iuda, dupa familiile lor: din Sela se coboara familia selanitilor; din Peret, familia peretitilor; din Zerah, familia zerahitilor.

26:21 Fiii lui Peret au fost: Hetron, din care se coboara familia hetronitilor; Hamul, din care se coboara familia hamulitilor.

26:22 Acestea sunt familiile lui Iuda, dupa numaratoarea lor: saptezeci si sase de mii cinci sute.

26:23 Fiii lui Isahar, dupa familiile lor: din Tola se coboara familia tolaitilor; din Puva, familia puvitilor;

26:24 din Iasub, familia iasubitilor; din Simron, familia simronitilor.

26:25 Acestea sunt familiile lui Isahar, dupa numaratoarea lor: saizeci si patru de mii trei sute.

26:26 Fiii lui Zabulon, dupa familiile lor: din Sered se coboara familia sereditilor; din Elon, familia elonitilor; din Iahleel, familia iahleelitilor.

26:27 Acestea sunt familiile zabulonitilor, dupa numaratoarea lor: saizeci de mii cinci sute.

26:28 Fiii lui Iosif, dupa familiile lor: Manase si Efraim.

26:29 Fiii lui Manase: din Machir se coboara familia machiritilor. - Machir a nascut pe Galaad. Din Galaad se coboara familia galaaditilor.

26:30 Iata fiii lui Galaad: Iezer, din care se coboara familia iezeritilor; Helec, familia helechitilor;

26:31 Asriel, familia asrielitilor; Sihem, familia sihemitilor;

26:32 Semida, familia semidaitilor; Hefer, familia heferitilor.

26:33 Telofhad, fiul lui Hefer, n-a avut fii, dar a avut fete. Iata numele fetelor lui Telofhad: Mahla, Noa, Hogla, Milca si Tirta.

26:34 Acestea sunt familiile lui Manase, dupa numaratoarea lor: cincizeci si doua de mii sapte sute.

26:35 Iata fiii lui Efraim, dupa familiile lor: din Sutelah se coboara familia sutelahitilor; din Becher, familia becheritilor; din Tahan, familia tahanitilor.

26:36 Iata fiii lui Sutelah: din Eran se coboara familia eranitilor.

26:37 Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, dupa numaratoarea lor: treizeci si doua de mii cinci sute. Acestia sunt fiii lui Iosif, dupa familiile lor.

26:38 Fiii lui Beniamin, dupa familiile lor: din Bela se coboara familia belaitilor; din Asbel, familia asbelitilor; din Ahiram, familia ahiramitilor;

26:39 din Sufam, familia sufamitilor; din Hufam, familia hufamitilor.

26:40 Fiii lui Bela au fost: Ard si Naaman. Din Ard se coboara familia arditilor; din Naaman, familia naamanitilor.

26:41 Acestia sunt fiii lui Beniamin, dupa familiile lor si dupa numaratoarea lor: patruzeci si cinci de mii sase sute.

26:42 Iata fiii lui Dan, dupa familiile lor: din Suham se coboara familia suhamitilor. Acestea sunt familiile lui Dan, dupa familiile lor.

26:43 Toate familiile suhamitilor, dupa numaratoarea lor: saizeci si patru de mii patru sute.

26:44 Fiii lui Aser, dupa familiile lor: din Imna se coboara familia imnitilor; din Isvi, familia isvitilor; din Beria, familia beriitilor.

26:45 Din fiii lui Beria se coboara: din Heber, familia heberitilor; din Malchiel, familia malchielitilor.

26:46 Numele fetei lui Aser era Serah.

26:47 Acestea sunt familiile fiilor lui Aser, dupa numaratoarea lor: cincizeci si trei de mii patru sute.

26:48 Fiii lui Neftali, dupa familiile lor: din Iahteel se coboara familia iahteelitilor; din Guni, familia gunitilor;

26:49 din Ieter, familia ieteritilor; din Silem, familia silemitilor.

26:50 Acestea sunt familiile lui Neftali, dupa familiile lor si dupa numaratoarea lor: patruzeci si cinci de mii patru sute.

26:51 Acestia sunt cei iesiti la numaratoare dintre copiii lui Israel: sase sute una de mii sapte sute treizeci.

26:52 Domnul a vorbit lui Moise si i-a zis:

26:53 Tara sa se imparta intre ei, ca sa fie mostenirea lor, dupa numarul numelor.

26:54 Celor ce sunt in numar mai mare sa le dai o parte mai mare, si celor ce sunt in numar mai mic sa le dai o parte mai mica; sa se dea fiecaruia partea lui dupa cei iesiti la numaratoare.

26:55 Dar impartirea tarii sa se faca prin sorti; s-o ia in stapanire dupa numele semintiilor parintilor lor.

26:56 Tara sa fie impartita prin sorti intre cei ce sunt in mare numar si intre cei ce sunt in mic numar.

26:57 Iata levitii a caror numaratoare s-a facut dupa familiile lor: din Gherson se coboara familia ghersonitilor; din Chehat, familia chehatitilor; din Merari, familia meraritilor.

26:58 Iata familiile lui Levi: familia libnitilor, familia hebronitilor, familia mahlitilor, familia musitilor, familia coritilor. Chehat a nascut pe Amram.

26:59 Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s-a nascut lui Levi, in Egipt; ea a nascut lui Amram: pe Aaron, pe Moise si pe Maria, sora lor.

26:60 Lui Aaron i s-au nascut: Nadab si Abihu, Eleazar si Itamar.

26:61 Nadab si Abihu au murit, cand au adus inaintea Domnului foc strain.

26:62 Cei iesiti la numaratoare, toti barbatii de la varsta de o luna in sus, au fost de douazeci si trei de mii. Ei n-au fost cuprinsi in numaratoarea copiilor lui Israel, pentru ca nu li s-a dat mostenire in mijlocul copiilor lui Israel.

26:63 Acestia sunt aceia dintre copiii lui Israel a caror numaratoare au facut-o Moise si preotul Eleazar in campia Moabului, langa Iordan, in fata Ierihonului.

26:64 Intre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a caror numaratoare o facuse Moise si preotul Aaron in pustiul Sinai.

26:65 Caci Domnul zisese: Vor muri in pustiu si nu va ramane niciunul din ei, afara de Caleb, fiul lui Iefune, si Iosua, fiul lui Nun.