Cititi Biblia

Cauta in Biblie | Pasaj | Cititi Biblia

Versiunea Cornilescu

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

Numeri
Capitolul 34

34:1 Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

34:2 Da porunca aceasta copiilor lui Israel si spune-le: Cand veti intra in tara Canaanului, tara aceasta va fi mostenirea voastra, tara Canaanului, ale carei hotare iata-le:

34:3 hotarul din partea de miazazi va incepe din pustiul Tin, langa Edom. Astfel, hotarul vostru de miazazi va incepe de la marginea Marii Sarate, spre rasarit;

34:4 se va intoarce la miazazi de inaltimea Acrabim, va trece prin Tin si se va intinde pana la miazazi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hatar-Adar si va trece spre Atmon:

34:5 de la Atmon, se va intoarce pana la paraul Egiptului si va iesi la mare.

34:6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare aceasta va fi hotarul vostru la apus.

34:7 Iata care va fi hotarul vostru spre miazanoapte: incepand de la Marea cea Mare sa trageti hotarul pana la muntele Hor;

34:8 de la muntele Hor, sa-l trageti prin Hamat si sa ajunga pana la Tedad;

34:9 sa urmeze mai departe prin Zifron, ca sa ajunga la Hatar-Enan: acesta sa va fie hotarul inspre miazanoapte.

34:10 Sa va trageti hotarul spre rasarit de la Hatar-Enan pana la Sefam;

34:11 sa se coboare din Sefam spre Ribla, la rasarit de Ain; se va cobori si se va intinde de-a lungul Marii Chineret la rasarit;

34:12 se va cobori iarasi spre Iordan, ca sa ajunga la Marea Sarata. Aceasta va fi tara voastra, cu hotarele ei de jur imprejur.

34:13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel si a zis: Aceasta este tara pe care o veti imparti prin sorti si pe care a poruncit Domnul s-o dea celor noua semintii si jumatate.

34:14 Caci semintia fiilor lui Ruben, dupa casele lor parintesti, si semintia fiilor lui Gad, dupa casele parintilor lor, precum si jumatate din semintia lui Manase si-au luat mostenirea.

34:15 Aceste doua semintii si jumatate si-au luat mostenirea dincoace de Iordan, in fata Ierihonului, inspre rasarit.

34:16 Domnul a vorbit lui Moise si a zis:

34:17 Iata numele barbatilor care vor imparti tara intre voi: preotul Eleazar si Iosua, fiul lui Nun.

34:18 Sa mai luati cate o capetenie din fiecare semintie, ca sa faca impartirea tarii.

34:19 Iata numele barbatilor acestora: Pentru semintia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

34:20 pentru semintia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

34:21 pentru semintia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

34:22 pentru semintia fiilor lui Dan: capetenia Buchi, fiul lui Iogli;

34:23 pentru fiii lui Iosif - pentru semintia fiilor lui Manase: capetenia Haniel, fiul lui Efod;

34:24 si pentru semintia fiilor lui Efraim: capetenia Chemuel, fiul lui Siftan; -

34:25 pentru semintia fiilor lui Zabulon: capetenia Elitafan, fiul lui Parnac;

34:26 pentru semintia fiilor lui Isahar: capetenia Paltiel, fiul lui Azan;

34:27 pentru semintia fiilor lui Aser: capetenia Ahihud, fiul lui Selomi;

34:28 pentru semintia fiilor lui Neftali: capetenia Pedahel, fiul lui Amihud.

34:29 Acestia sunt aceia carora le-a poruncit Domnul sa imparta tara Canaanului intre copiii lui Israel.