Lecţia 12 1 Timotei 6:11-21


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:11-12 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Pe măsură ce Pavel se apropie de sfârşitul scrisorii el îl îndeamnă pe Timotei cu tot mai multă pasiune să nu lase ca nimic să-l împiedice să fie complet devotat lui Isus Cristos şi adevărului Său. Din vers.11 şi 12 descrie care sunt cele patru îndemnuri pe care Pavel le foloseşte pentru a-l încuraja pe Timotei la o viaţă personală de evlavie.

2. Care sunt lucrurile eterne pe care Timotei era îndemnat să le caute? Explică ce înseamnă "a căuta" în acest context şi găseşte un sinonim al limbii române. Vers.11.

3. Următoarele cuvinte ne spun că pentru a avea o viaţă curată şi evlavioasă trebuie să lupţi. Descrie din următoarele versete (Gal.5:17; 1Petru 5:8-9) "conflictele" creştinului.

4. Ce legătură vezi tu între 1 Ioan 5:4 şi "lupta cea bună a credinţei" (v.12)? Ce înseamnă aceasta pentru tine?

5. Dumnezeu în harul Lui ne-a chemat la viaţa veşnică care înseamnă o viaţă de adevărată părtăşie cu Dumnezeu. Citeşte 2 Petru 1:3-4 şi pe scurt arată ce înseamnă aceste versete pentru tine.

A DOUA ZI: Citeşte 1Timotei 6:12b-14 şi răspunde la întrebări:

1. Din 1 Timotei 6:12b scrie în ce "activitate" Timotei era deja angajat?

2. Ce atribut al lui Dumnezeu este menţionat în vers.13a?

3. Toate cele patru Evanghelii conţin întrebarea lui Pilat adresată lui Isus: "Eşti tu împăratul iudeilor?". Matei, Marcu şi Luca spun că Isus a tăcut înaintea celor ce-L acuzau dar Ioan reţine două afirmaţii adresate direct lui Pilat. Care crezi că este "frumoasa mărturisire" făcută de Isus? Vezi, Ioan 18:36-37

4. În realitate, tăcerea de la început a lui Isus a adus mărturie în favoarea adevărului pe care El deja l-a învăţat public despre Împărăţia Lui (Ioan 18:19-21). Din exemplul Său putem învăţa că sunt momente când o bună mărturie înseamnă tăcere, iar alteori înseamnă a glăsui cu îndrăzneală. Poţi oferi un exemplu practic al fiecăreia dintre aceste situaţii?

5. La ce poruncă se referă Pavel în vers.14? Foloseşte nişte referinţe dintr-o concordanţă.

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:15-16 şi răspunde la întrebări:

1. Pe măsură ce Pavel îndreaptă atenţia lui Timotei spre nădejdea venirii lui Cristos, inima lui îl înalţă pe Dumnezeu. Scrie tot ceea ce Pavel spune despre Isus.

2. "Stăpânitor" înseamnă suveran sau îl descrie pe cel ce are o putere supremă. Cum descriu următoarele versete puterea lui Dumnezeu? Iov 23:13-14; Psalm 66:7. Fă-ţi nişte însemnări ale acestor atribute.

3. Indiferent de titlurile pe care oamenii le poartă, Domnul şi împăratul nostru stăpâneşte peste toţi. Ce va putea vedea poporul Său atunci când el va apare în glorie? Ps.24:7-10.

4. Folosind versete biblice explică de ce nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu. Iată un punct de pornire: Ioan 1:18. Foloseşte o concordanţă.

5. Cum poate omul să se apropie de Dumnezeu? Argumentează-ţi răspunsul cu versete biblice (vezi, Evrei 10:19-20).

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:17-19 şi răspunde la întrebări:

1. După ce a abordat problema lăcomiei în 1 Tim.6:6-10, Pavel se întoarce la subiectul bogăţiei pentru a-i asigura pe cei înstăriţi că a avea posesiuni materiale nu înseamnă nimic rău. Care erau cele două ispite de care ei trebuiau totuşi să se apere?

2. Dumnezeu vrea ca noi să ne încredem doar în El. Care ar trebui să fie bogăţia noastră ca şi creştini? vs.18.

3. Cum pot fi folosite bogăţiile pământeşti pentru gloria lui Dumnezeu? Citeşte Luca 16:1-13 şi comentează.

4. Citeşte Ieremia 9:23-24 şi vezi cum se leagă de textul tău.

A CINCEA ZI: Subiect special - În gardă!

1. Citeşte 1 Tim.6:20-21. Din versetele următoare scrie ce i s-a încredinţat lui Timotei: Coloseni 1:25; 1 Tes. 2:4.

2. Timotei l-a însoţit pe Pavel în multe călătorii şi a fost cu el când a scris multe din epistolele sale. Cum crezi că l-au pregătit aceste experienţe pe Timotei pentru lupta care-i stătea în faţă?

3. Ce principiu al responsabilităţii se găseşte în Luca 12:48? Cum se aplică acest principiu lui Timotei? Cum se aplică el la tine? Explică.

4. Citeşte 1Cor. 2:2-5 şi descrie cum a păzit Pavel adevărul şi cum s-a concentrat asupra problemelor inimii.

5. Adesea oamenii cărora le spunem Evanghelia caută să ocolească crucea lui Cristos. Cum poţi să fii în gardă? Pe ce putere te vei bizui?

A ŞASEA ZI: Recapitulare 1 Timotei 6:11-21.

1. În ce domenii trebuie tu să "fugi" tu de lucrurile care te compromit spiritual?

2. Noi trebuie să ne încredem nu în lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă, ci în Dumnezeu care toate lucrurile. În Deuteronomul 8:10-18 Moise i-a avertizat pe oameni chiar cu privire la acest lucru. Cum îţi influenţează acest principiu părerea ta despre bogăţie?

3. Ce adevăruri, binecuvântări şi isprăvnicii ţi-au fost încredinţate şi cum poţi să le păzeşti? În ce fel crezi că Dumnezeu vrea să ne pregătească şi să ne echipeze pentru a fi roditori pentru Împărăţia Lui?

4. Care adevăr din prima epistolă către Timotei a avut cel mai mare efect/impact asupra gândirii tale şi în ce fel l-ai aplicat în viaţa ta?


Înapoi la index