"Cel mai bun prieten"

Un tratat de prietenie cu Dumnezeu şi oamenii Lui

după o inspiraţie din predica "The Best Friend" a lui J.C. Ryle (1816-1900)


Acest studiu rezultă din dorinţa de a răspunde necesităţii bisericii noastre de a-şi descoperi şi împlini nevoia fundamentală de prietenie într-o relaţie cu Isus Hristos. În Acesta toate nevoile noastre cele mai profunde şi intime de, companie, părtăşie, prietenie şi camaraderie, se presupune să fie împlinite, şi sunt împlinite în El. Am decis să fac acest studiu pentru a vă ajuta să vedeţi cum tendinţa de a aştepta întotdeauna ca fraţii, pastorul şi biserica să le împlinească (în compania creştinilor să fie împlinită), este greşită şi cum se poate corecta şi îndrepta această preocupare oferindu-i lui Hristos acest loc în viaţa noastră (doar în compania Lui este pe deplin satisfăcută).

Sper că conducă la maturizare, la echilibrare în acest domeniu...

Când te plângi că, "fratele meu nu are timp pentru mine şi în consecinţă o să mă supăr pe el", evident, fără să-i spun asta, ceea ce este cu atât mai grav, nu realizăm că se săvârşesc două mari erori:

Aşa cum Billy Graham a observat, "nu poţi spune că nu ai prieteni când Hristos a spus 'nu vă mai numesc robi, ...ci v-am numit prieteni'." (Ioan 15:15)

În primul rând, o reală concordie creştină poate interveni doar între aceia a căror principală nevoie de atenţie şi prietenie este împlinită de Hristos, cel care s-a oferit să fie prietenul tuturor oamenilor şi să refacă acelaşi tip de relaţie dintre ei.

Nicăieri sentimentul de prietenie nu ar trebui să prospere atât de mult ca în Biserica lui Isus Hristos!

Acest studiu: - nu este o scuză pentru lipsa de prietenie între noi, pentru lipsa părtăşiei de care suferim... - nu este o încercare de a-i uşura pe liderii ei de răspunderea păstrării ei...

Spunând aceste lucruri evident că nu doresc răcirea unor relaţii între creştinii din biserica aceasta, sau să spun că este greşit să vrei să petreci timp cu fraţii, sau că nu aş vrea ca între noi să abunde un spirit de autentică prietenie şi camaraderie creştină. Nu! Dar, pentru că sunt printre noi multe persoane a căror primară nevoie de prietenie nu îşi găseşte completa satisfacţie în Hristos părtăşia noastră suferă şi relaţiile noastre prieteneşti sunt ameninţate.

Dar există "lipitori", "acaparatori", şi "sugative" de creştini printre noi. Când spun astea nu vreau să-i condamn, sau să-i descurajez de a-i căuta pe fraţii lor! Dar vrea să arăt cât de greşit este să ignori faptul că nevoia ta principală de prietenie îţi este împlinită în Hristos. Ce se mai întâmplă atunci când ajungi să trăieşti în această realitate este că, vei deveni mai prietenos faţă de alţii, îţi vei face timp pentru alţii, vei arăta mai multă atenţie altora, decât să-ţi iroseşti toată energia încercând să te faci înţeles de alţii. Când această nevoie fundamentală a ta îşi găseşte împlinirea în Hristos, atunci vei fi asemenea Lui, cel mai bun prieten al omului, plin de înţelegere şi atent faţă de nevoile lui... gata să dai, nu să iei... pregătit să mângâi, nu să fii mângâiat!

Despre această nevoie fundamentală a omului de a avea prieteni, de a primi atenţie de la alţii ca el, au vorbit înţelepţi şi filozofi din toate vremurile.

"Fiecare om îşi petrece viaţa în căutarea prieteniei". Ralph Waldo Emerson

"În prietenie, există un singur suflet ce locuieşte în două trupuri". Richard Sibbes/Aristotel

"Prietenul este un al doilea eu". Pitagora

"Prietenia reprezintă un mariaj al sentimentelor". Thomas Watson

"Patru lucruri reprezintă proprietatea prieteniei: dragostea şi afecţiunea, siguranţa şi bucuria. Apoi, patru sunt lucrurile care trebuie încercate într-o prietenie: credincioşia, intenţia, discreţia şi răbdarea. Într-adevăr, aşa cum spune înţeleptul, toţi oamenii ar duce o viaţă fericită dacă li s-ar lua două dintre cuvintele lor cele mai folosite "al meu" şi "al tău". Saint Ailred of Rievaulx (1109-1167)

"Mulţi cinstesc pe cel puternic, dar se împrietenesc cu cel darnic"

Exemple biblice de prietenii:

1Samuel 18:1 David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.

Din nou,

1Samuel 18:3 Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.

Este semnificativ pentru descrierea unei prietenii adevărate ce-i spune aici Ionatan lui David:

1Samuel 20:4 Ionatan a zis lui David: ,,Pentru tine voi face tot ce vei vrea."

Nu este de mirare că în urma unei asemenea prietenii David exclamă la moartea lui Ionatan cuvinte pe care nouă ne-ar place să le spunem despre prieteni noştri, cuvinte care reprezintă o întruchipare perfectă şi o culme a prieteniei:

2Samuel 1:26 Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată: mai presus de dragostea femeiască.

Prietenia dintre Ionatan şi David merită evident un studiu mai amplu...

Să nu uităm că modelul fundamental de prietenie a omului faţă de Dumnezeu îl găsim la Avraam, cel ce a fost numit "Prietenul lui Dumnezeu".

Iacov 2:23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire"; şi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu."

De ce a fost numit aşa?

Ioan 8:39 ,,Tatăl nostru", I-au răspuns ei, ,,este Avraam". Isus le-a zis: ,,Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.

Prietenia cu Hristos şi cu Dumnezeu este marele privilegiu oferit credincioşilor:

Ioan 15
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

Trebuie însă specificat mai întâi de toate, că aceste nevoi, sentimente, emoţii legate de prietenie, trebuie să-şi găsească împlinirea în El...

Altfel...

"Există pericolul de a vătăma părtăşia spirituală crezând că părtăşia noastră socială reprezintă întruchiparea prieteniei." (adaptat după, Donald Grey Barnhouse)

"Părtăşia cu alţi creştini se realizează cu scopul părtăşiei cu Dumnezeu" (J.I. Packer)

"Într-adevăr, nu există duşmănie mai profundă ca aceea care este întemeiată pe ruinele dragostei. După cum în natură cel mai pur material se transformă în cea mai respingătoare substanţă, tot aşa şi în prietenie cea mai sinceră dragoste care nu are alt motiv decât respectul firesc adesea degenerează într-o mortală şi dureroasă duşmănie... Un asemenea trădător este mai periculos decât un duşman declarat. (cunoscând slăbiciunile, secretele şi sentimentele celuilalt pot face mult mai mult rău când prietenia lui se transformă în răutate)" (George Downame)

Un prieten adevărat, o comoară rară!

A avea un prieten este una dintre cele mai mari binecuvântări de pe pământ. A avea un bun prieten poate de cele mai multe ori însemna mai mult decât a avea bani, faimă sau familie. Lumea este plină de dureri şi necazuri fiindcă este plină de păcat. Este pe deasupra un loc unde te simţi singur. Un prieten în această lume este ca o rază de soare într-o dimineaţă de primăvară. El alină jumătate din necazurile tale şi îţi dublează în intensitate bucuriile.

Un prieten este, un imbold când te-ai oprit în drum, un cuvânt când eşti singur, o călăuză în căutarea ta, un zâmbet când eşti trist, un cântec când eşti fericit.

Dar un prieten adevărat nu este uşor de găsit! Grecul Ovidiu exilat la Constanţa a spus: "Cât timp vei fi fericit vei număra mulţi prieteni, dacă însă timpurile vor deveni tulburi, vei fi singur."

Vrea cineva să aibe un prieten adevărat? Vi-l recomand pe Acela despre care Biblia spune că "ţine mai mult la tine decât un frate" (Proverbe 18:24). Unul care este gata să-ţi devină prieten atât aici cât şi în veşnicie. Prietenul pe care vreau ca să-l cunoaşteţi bine este Domnul Isus Hristos. Familia cea mai fericită este cea care are un astfel de Prieten, şi fericit este omul singur al cărui prim Prieten este Isus Hristos!

"Cel mai bun prieten nu este decât o umbră comparat cu Isus Hristos." Oswald Chambers

Avem noi nevoie de un "prieten la nevoie"? Un asemenea prieten este Domnul Isus Hristos, după cum vă voi dovedi îndată.

I-a împlinit "nevoia" lui...
Omul este cea mai nevoiaşă creatură de pe pământ pentru că este păcătos. Nu există situaţie mai disperată ca cea a unui păcătos. A fi scăpat din păcat este cea mai mare nevoie a omului. Setea, foamea, căldura, boala nu sunt nimic în comparaţie cu această nevoie stringentă a lui. Nu este nimeni care să-i poată împlini această nevoie. Nu poate să scape singur de o conştiinţă vinovată, să iasă de sub greutatea vinii. Aceasta este nevoia esenţială a omului pentru împlinirea căreia Isus Hristos a venit în lume: ,,Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi" (1Timotei 1:15). Aceasta este cea mai supremă dovadă de prietenie.

Asta ar face "cel mai bun prieten" al omului, iar Hristos a venit ca să fie Acela pentru noi!

L-a vindecat de "boala" lui...
Boala păcatului este cea mai gravă boală a omului şi ce-i mai grav în ce-o priveşte este faptul că nu se poate vindeca singur. De la rege la cerşetor toţi suferă de această mortală boală a sufletului de care se moare în fiecare zi, fie că o ştiu sau nu. De aceea a venit Domnul Isus, ca să ofere remediul pentru această boală. Să fim vindecaţi prin rănile Lui:

1Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

A venit pentru a ne scăpa din "moartea a doua" la care duce boala sufletului, păcatul:

2Timotei 1:10 ...prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Apocalipsa 2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte."

Ieremia 33:6 Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie

Isus Hristos s-a dovedit "cel mai bun prieten al omului" distrugând pe cât mai mulţi dintre duşmanii lui: păcatul, moartea, şi diavolul şi oferindu-i acestuia tămăduirea pentru boala lui cea mai gravă păcatul.

L-a scăpat de "datoria" lui...
Omul este un datornic vândut al păcatului şi al poftelor firii. Lui Dumnezeu îi datorează plata pentru încălcările de lege. Este falit din punct de vedere spiritual şi nu are cum să-i plătească paguba ce a făcut-o. Legea l-a "încuiat" în datorie şi îl "păstrează" pentru judecată, dacă nu intervine Hristos în viaţa lui. Ca prieten adevărat al omului Hristos a văzut condiţia lui şi a venit,

...să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi (Luca 4:18)

Să-l răscumpere din blestemul Legii:

Osea 13:14 Îi voi răscumpăra din mâna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îţi este ciuma?

Galateni 3:13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi...

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Îşi ajută prietenii, îi împrumută, plăteşte datorii în locul lor, le ţine locul în pedeapsă, se îngrijeşte de bolile lor şi le aduce vindecare, etc. A văzut nevoia noastră şi a sărit în ajutorul nostru:

Luca 19:10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.

Puteam noi fi scăpaţi de boala noastră, de datoria noastră şi să ni se împlinească marea noastră nevoie spirituală, dacă Hristos nu venea? Fără prietenia lui Hristos nu am fi putut fi salvaţi, şi am fi fost pierduţi pentru totdeauna în adâncul iadului şi în întunericul de afară!

Oare a avut un interes să facă toate acestea faţă de noi?

Cineva a spus "când cineva arată o prietenie neobişnuită, de obicei se întâmplă să urmărească un scop anume..." (un înţelept indian pe nume Kusamadeva)

Asta putem afla întrebându-ne "dacă fost El obligat să facă toate acestea pentru noi?" A fost obligat El ca să vină în această lume şi să ne salveze? Nu, nici vorbă! Dragostea lui cea mare, umilinţa şi ascultarea de Tatăl, mila şi îndurarea sunt cele ce l-au făcut să vină. Şi a venit fără să i se ceară, fără să i se promită nimic în schimb, fără să aibe nici un alt interes decât a face bine "prietenului" Său, omul, cel care l-a respins în mod brutal, l-a torturat şi l-a atârnat în mod ruşinos pe o cruce romană! S-a dovedit un prieten grijuliu cu cei care nici măcar nu ştiau ce fac!

De aceea, vedem că El a venit "la nevoie", dezinteresat, motivat doar de o dragoste sinceră şi curată, şi nu pentru că "a vrut ceva de la noi"! Isus s-a dovedit a fi un "prieten la nevoie" al nostru.

Să ne gândim acum la aceste demonstraţii de autentică prietenie văzute la El. Să cercetăm toată istoria umană de la începutul lumii dacă putem să găsim exemple ale unei astfel de prietenii, sau să privim în jurul nostru la cercul nostru de prieteni, şi vom vedea că nu s-a auzit niciodată de un asemenea Prieten care să le poarte de grijă duşmanilor Săi şi să-i ajute pe cei ce nu vroiau să fie ajutaţi! Nu s-a văzut niciodată un asemenea Prieten! Vrei un prieten care este absolut capabil să-ţi împlinească toate nevoile?
Isus Hristos este un asemenea prieten! Adevărata dimensiune şi natură a prieteniei unui om trebuie măsurată după faptele lui. Nu mă aburi cu ce spune, ce scrie, ce-mi doreşte un aşa numit "prieten"! "Un prieten adevărat se cunoaşte după ce face."

Ceea ce Domnul Isus a făcut pentru om este dovada grandioasă a prieteniei Lui faţă de el. Niciodată nu au fost săvârşite atâtea acte de bunătate, de altruism, de abnegaţie de sine şi de generozitate în favoarea noastră. Despre El, se poate spune că a iubit într-adevăr cu vorba şi cu fapta!

Romani 5:7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară.

O asemenea prietenie depăşeşte înţelegerea noastră. Auzim uneori despre prieteni care sunt dispuşi să moară pentru cei dragi lor. Dar cine poate găsi un om care să-şi dea viaţa pentru cei ce-l urăsc? Şi totuşi, este ceea ce Hristos a făcut pentru noi:

Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Întrebaţi toate neamurile pământului şi niciodată nu veţi găsi exemplul unei asemenea fapte. Nu a fost nimeni care să se fi coborât atât de mult şi apoi să fi fost ridicat atât de mult cum a fost Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu a oferit o dovadă atât de costisitoare a prieteniei sale, nimeni nu a pierdut atât de mult şi a îndurat atât de mult pentru alţii, de aceea nu a existat niciodată un asemenea prieten ca Isus!

Pentru noi şi-a asumat El un trup de om şi a luat natura noastră asupra Lui, s-a născut dintr-o fecioară în lumea aceasta. El, care era însuşi Dumnezeu, absolut egal cu Tatăl, şi-a pus deoparte pentru o vreme poziţia, s-a înveşmântat în carne şi oase conform principiului care spune că, El,

"măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi." (2Cor.8:9).

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu? Se coboară la nivelul tău, se pune "în locul tău" (în papucii tăi!), suferă alături de tine, nu? Vedeţi cât de multe descrieri ale prieteniei adevărat ne oferă Biblia şi toate culminează în ceea ce Isus Hristos este!

Luca 8:3 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana, şi multe altele, cari-L ajutau cu ce aveau.

Luca 9:58 Isus i-a răspuns: ,,Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul."

Filipeni 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

Filipeni 2:7 ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

Filipeni 2:8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Romani 8:32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

O tendinţă cultică?!
Nu este biblic ca "prietenul tău cel mai bun" să vrei să fie pastorul bisericii tale, preşedintele ţării, primarul, sau şeful parlamentului! Dacă se nasc monştri autoritari şi eretici se datorează unor astfel de tendinţe şi aşteptări nesănătoase ce scapă de sub control. Tu vei fi vinovat de gâdilarea şi exacerbarea sentimentului că sunt de neînlocuit, că sunt cu adevărat unici şi speciali. Ştiţi ce este greşit la mişcările religioase false, la sectele şi cultele eretice? Faptul că un om se oferă să fie "răspunsul" la toate problemele grupului. Ei bine, ce face grupul respectiv să fie categorisit sectă sau mişcare religioasă falsă? Faptul că se aşteaptă ca un om să fie răspunsul la toate probleme lor! A doua tendinţă este la fel de bolnavă ca şi prima, şi nu se cuvin să fie întâlnite la nişte creştini sănătoşi!

Vrei un "prieten înţelept şi puternic"? Isus Hristos este un asemenea prieten.

Puterea de a ajuta este ceea ce puţini din această lume posedă. Mulţi doresc să le facă bine prietenilor lor, dar nu au puterea necesară. În schimb, El are:

Matei 28:18 Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Ioan 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

Romani 14:4 Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.

Iuda 24-25 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

Evrei 5:2 El poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins de slăbiciune.

Fapte 20:32 Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Efeseni 3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi...

2Tesaloniceni 3:3 Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

Evrei 7:25 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

Ce prieten "mai tare" de atât ţi-ai putea dori? El are mâna de fier cu care să-i păzească şi să-i apere pe cei ce sunt ai Lui împotriva lumii, firii, diavolului, îndoielilor, ispitelor...

Nimeni nu poate face atât de multe pentru prietenii Săi aşa cum o face El! El este singurul îndreptăţit să ocupe legitim locul de "cel mai bun prieten" în viaţa ta!

Ce pot prietenii tăi să-ţi ofere dintre toate acestea? Chiar şi dintre cei creştini? Ce pot să-ţi ofere pastorul tău, conducătorii tăi, politici, religioşi, militari, sociali, etc.? Foarte, foarte puţin şi nimic din cele menţionate mai sus. Atunci de ce să nu te întorci la un prieten ca Isus?

Da, într-adevăr, prietenii tăi pot să plângă alături de tine, dar nu pot să-ţi ia durerea. Pot simţi necazul cu tine, dar nu pot să-l înlăture. Şi aşa mai departe. Ei sunt limitaţi. El este nelimitat. Este cu adevărat un Prieten!

Cine este atunci "cel mai bun prieten" al tău? Joe? Teo? Poate "George din Suedia"? Fără ironie! Cine-i acela? Poate doar întrebând aşa veţi realiza cine s-ar cuveni să fie Acela!

El nu oboseşte niciodată să vă audă plângerile! Ştie ce-i fiecare suferinţă (Is.53:3). Nu este nimeni prea rău, prea murdar pentru El. Nici un caz, prea disperat. Amărâtele lor jertfe îi sunt plăcute Lui, dacă îi sunt aduse cu motivaţia corectă. În timp ce pe noi pot să nu ne mulţumească, pe El pot. Ca prieten al omului Isus nu este capricios, nu are prieteni preferaţi, iar pe alţii îi ocoleşte. Nu te lasă, nu se distanţează de tine dacă ai probleme. Dimpotrivă. Când te lasă toţi El îţi este alături, cu credincioşie! Isus nu este asemenea nici unuia din prietenii noştri. Dar, sper ca unii dintre ei să se asemene măcar puţin cu El altfel, suntem într-o companie nepotrivită!

Vrei un prieten ce-i tratează egal, fără părtinire pe toţi prietenii Lui? Isus este acela.

Să te îndrume înspre bine şi să te influenţeze în bine (nu ca prietenii noştri din lume, din baruri, sau serviciu!)?

Vrei un "prieten atent, iubitor şi afectiv" care să aibe răbdare să te asculte şi să-ţi îndure toate plângerile şi nemulţumirile?

Vrei un "prieten înţelept şi prevăzător"? Isus este acela.

Vrei un "prieten fără greşeală, perfect" în relaţiile lui cu tine?

Vrei un "prieten al oamenilor din orice pătură socială"?

Al oricăror caractere, personalităţi şi temperamente imaginabile?

Vrei un prieten cu oameni din toate neamurile lumii, care să înţeleagă şi să respecte toate diferenţele culturale şi naţionale?

Unul care nu-i părăseşte niciodată pe ai Lui? (Evrei 13:5)

Unul care să fie alături la greu, să îndure alături în suferinţele tale?

"Tot ce ţi-ai dori un prieten al tău să fie, Hristos este!"

Un util studiu biblic pentru voi ar fi să luaţi o bucată de hârtie şi să aşterneţi pe ea toate calităţile pe care le-aţi dori la un prieten. Apoi, cercetând Biblia veţi descoperi că toate fără excepţie sunt întrunite de o Singură Persoană, nu de Avraam, sau Petru, ci de Domnul Isus Hristos!

Orice calităţi, orice fapte, orice dovezi ai vrea de la un prieten adevărat, toate le găseşti, şi chiar în plus, la Hristos! De fapt, faceţi-o! După ce vă înşiruiţi toate aşteptările şi pretenţiile pe care le-aţi avea de la un prieten, deschideţi Biblia şi căutaţi să vedeţi la cine se spune că toate sunt găsite.

Un exemplu de prietenie omenească altruistă se găseşte la Schindler, neamţul care ascundea evrei de nazişti în cel de-al Doilea Război Mondial.

Alte referinţe scripturale:

Evrei 10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

Matei 11:19 A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic: ,Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!' Totuşi, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei."

Proverbe 2:20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi!

Psalmi 119:63 sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine, şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.

Psalmi 119:63 sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine, şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.

Proverbe 18:24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

Proverbe 27:6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.

Concluzii:

Urăşti lucrurile pe care El le urăşte?
Păcatele pentru care El a murit?
Iubeşti pe ceilalţi prieteni ai Lui, în afară de tine?
Te bucuri de privilegiile pe care le ai? Te rogi, i te închini? Mijloceşti pentru alţii pe lângă "prietenul" tău cel mai bun?
Cauţi prezenţa Lui?

Dacă vrei într-adevăr să ai un prieten adevărat, Hristos este PRIMUL care merită acel loc în inima ta. Oferă-l Lui! Fără prietenia Lui eşti o singuratică, frustrată şi nemulţumită fiinţă umană rătăcitoare care caută să-şi facă prieteni printre cei asemenea ei.

O populară expresie românească uzată des în zilele noastre spune, "Doamne, scapă-mă de prietenii mei, căci de duşmani mă apăr eu!", adevăr ce a fost recunoscut şi de alţii: "Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de gândul rău al duşmanilor" (Syrus)

"Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămân cu cea mai mare parte a ei"

"M-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărât să fiu unul şi am găsit prieteni peste tot" WBK

"Poţi să-ţi faci mai mulţi prieteni în două luni prin a deveni interesat de viaţa altora, decât poţi în doi ani prin a-i face pe alţii să fie interesaţi de tine." Dale Carnegie

"Prietenul nu poţi să-l cunoşti atunci când eşti fericit, iar duşmanul nu rămâne ascuns când eşti nenorocit". Tertullianus

Principii biblice în întreţinerea şi păstrarea prieteniilor bune

În Cuvântul Lui atoate-cunoscător, Dumnezeu ne-a oferit înţelepciunea necesară pentru formarea şi păstrarea unor relaţii bune cu cei din jurul nostru şi pentru evitarea greşelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a sfaturilor de înţelepciune în domeniu se găsesc în cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune mai întâi despre...

Valoarea unui prieten bun

A. Un prieten poate fi o sursă de mângâiere

1. La bine sau la rău: Proverbe 17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.

2. Este uneori mai bun decât un frate: Proverbe 18:24 b ...dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

"Un prieten este cineva cu care poţi îndrăzni să fii tu însuţi". C. Raymond Beran

B. Un prieten poate fi o sursă de înţelepciune (bun sfetnic, de sfătuire)

1. Oferind sfaturi bune: Proverbe 27:9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbeşte în, Proverbe 11:14 Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten care pe care să-l poţi privi ca o sursă de sfaturi bune şi iubitoare este fără îndoială o binecuvântare. Dar a găsi astfel de prieteni de încredere nu este întotdeauna uşor, de aceea urmaţi următoarele principii biblice în alegerea prietenilor.

Principii în alegerea prietenilor tăi

A. Să vedem întâi felul de prieteni pe care nu ţi-ai dori:

1. din cei ce bârfesc : Proverbe 20:19 Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci.

2. din cei iuţi la mânie, lipsiţi de caracter: Proverbe 22:24-25

Nu te împrieteni cu omul mânios, şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

3. din cei dedaţi la băutură şi lăcomie: Proverbe 23:20-21

Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

4. din cei schimbători, capricioşi (nesupuşi, rebeli, certaţi cu legea): Proverbe 24:21-22

Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi! Căci deodată le va veni pieirea, şi cine poate şti sfârşitul amândorora!

5. din cei mincinoşi, nemiloşi, indiferenţi, lipsiţi de încredere: Proverbe 25: 18-20

Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare, aşa este omul care înşeală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"

6. din cei violenţi: Proverbe 1:10-19 B ...

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ţi-ai dori:

1. din aceia care par să aibe înţelepciune: Proverbe 13:20

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Proverbe 13:14

Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii.

"Un prieten credincios este o imagine (reflecţie) a lui Dumnezeu."

"Şase semne are prietenia: dă şi primeşte, se destăinuie şi întreabă, mănâncă şi ospătează."

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influenţă proastă (1Cor.15:33 Nu vă înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune'') de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe cei buni? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată nişte...

Sfaturi pentru menţinerea bunelor prieteniii

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviţi dacă vrei să nu distrugă prietenii...

1. nu repeta la alţii tot ce auzi: Proverbe 17:9

Cine acopere o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.

2. evită certurile fără sens: Proverbe 17:14

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi.

3. nu abuza de ospitalitate: Proverbe 25:17

Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască.

4. nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala: Proverbe 26:17

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un câne de urechi.

5. nu fă glume proaste: Proverbe 26:18-19

Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare, aşa este omul care înşeală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!"

6. nu fii un clevetitor ("vânător/aducător de bârfe"): Proverbe 26:20

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleşte.

7. nu fii certăreţ: Proverbe 26:21

După cum cărbunele face jăratic, şi lemnul foc, tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta.

8. nu te angaja în linguşiri nesincere: Proverbe 27:14

Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineaţă, este privită ca un blestem.

Urmând astfel de sfaturi biblice vei evita să-ţi jigneşti şi să-ţi pierzi prietenii. Dar câteodată aceasta se întâmplă în ciuda precauţiei noastre iar a recâştiga încrederea acestora nu este un lucru uşor (vezi, Proverbe 18:19). Ce se poate face?

Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti.

B. Pentru repararea relaţiilor cu prietenii tăi:

1. asigură-te că te afli într-o relaţie bună cu Isus (împăcat cu Domnul): Proverbe 16:7

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.

"Un duşman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot ce face va avea întotdeauna o intenţie sinistră." Edward Young (1683-1765)

2. fii încet la mânie: Proverbe 15:18; vezi şi, Iacov 1:19-20

Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.

Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

3. nu te grăbi să răspunzi (reacţionezi?): Proverbe 18:13

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.

"Pentru a-ţi găsi un prieten trebuie să închizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i închizi pe amândoi." Norman Douglas (1868-1952)

4. evită certurile: Proverbe 20:3

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

5. vorbeşte cu blândeţe: Proverbe 15:1

Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

6. vorbeşte pe scurt: Proverbe 10:19

Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.

7. fii prompt în a arăta dragoste: Proverbe 10:12

Ura stârneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.

8. însă, la nevoie, mai degrabă mustră în loc de a linguşi: Proverbe 28:23

Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decât cel cu limba linguşitoare.

Concluzie: A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvântarea unor prieteni buni în această viaţă şi ne vor face anticiparea petrecerii eternităţii alături de ei mult mai plăcută... În loc de a depinde de şansă pentru a-ţi face prieteni, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem închega nu o poate întrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care "ţine la tine mai mult decât în frate", şi anume Domnul Isus Hristos! Pentru avea relaţii bune de prietenie unii cu alţii este nevoie ca în primul rând să cultivăm o relaţie foarte sinceră cu EL.

Cât de bun prieteni sunteţi tu şi EL? Cât de aproape eşti de El? Uneori, aceasta se reflectă în relaţiile tale cu alţii pe care, fie le îmbunătăţeşti, fie le distrugi!

Ioan 15:13-14

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi... Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.


Studii Biblice