Autoritatea scripturilor

Introducere

Dorinţa noastră este ca, pe măsură ce devenim mai familiarizaţi cu adevărurile importante ale credinţei creştine, aşa cum ne învaţă Biblia, să creştem în harul şi cunoştinţa Domnului nostru Isus, să ştim ce credem şi de ce credem aceasta şi să fim echipaţi pentru a apăra credinţa (1Petru 3:15).

Această broşură este creată pentru a determina cititorul să-şi arunce privirea prin Scripturi pentru a intra în posesia unor mai bune cunoştinţe despre Biblie şi despre credinţele esenţiale ale creştinismului. Broşura poate fi folosită în mod individual sau în grupuri mici. Toate răspunsurile la întrebări sunt furnizate la sfârşitul cărţii.


Autoritatea scripturilor

Pentru că este un studiu care tratează doctrinele majore ale Scripturii, am dori să începem cu doctrinele care privesc autoritatea Scripturilor. Prin urmare, toate celelalte doctrine despre care vom vorbi vor avea o bază solidă pe care să fie construite.

Inspiraţia biblică

1. Cum definesc Biblia autorii Epistolei către Evrei 4:12 şi 1Petru 1:23?

_______________________________________________

Bineînţeles, Biblia a fost scrisă de mâna omului, dar cuvintele sunt din inspiraţia divină a lui Dumnezeu. Ea nu proclamă o filosofie a omului, ci mai degrabă gândul lui Dumnezeu.

2. Ce se spune în 2Timotei 3:16 despre Scriptură în raport cu Dumnezeu?

_____________________________________________________

a) Cât de mult din Scriptură este de inspiraţie divină?

_________________________________________________

Cuvântul “insuflată” se poate traduce cu termenul “inspirată” (de Dumnezeu).

3. Cine este adevăratul autor al Bibliei, aşa cum se arată şi în 2Petru 1:20-21?

________________________________________________

Acum, că am văzut câteva dintre lucrurile pe care le afirmă Biblia despre sine, ce alte dovezi putem găsi în ea care să ne confirme că este realmente inspirată de Dumnezeu?

Profeţii biblice împlinite

Profeţiile sunt evenimente prevăzute prin revelaţie de la Dumnezeu, care se împlinesc cu acurateţe ulterior, uneori cu secole mai târziu.

4. Citeşte Isaia 48:3-5 şi scrie un motiv pentru care Dumnezeu ar fi declarat evenimente înainte să se întâmple.

_________________________________________________

Biblia face un bilanţ clar al evenimentelor care sunt profeţite şi scrise cu mult înainte ca acestea să se împlinească. În Vechiul Testament sunt peste 300 de profeţii cu privire la venirea lui Mesia, care au fost clar împlinite prin Isus Cristos, sute de ani după ce ele au fost făcute. Haideţi să aruncăm o privire peste câteva dintre ele.

5. Urmăriţi lista de mai jos. Uniţi, prin trasarea unei linii, pasajul din Scriptură în care s-a făcut profeţia cu cel în care aceasta s-a împlinit.

a. Născut în Betleem – Mica 5:2 Matei 21:4,5
b. Precedat de un mesager – Maleahi 3:1 Matei 2:4-6
c. Rege, intrând în Ierusalim
călare pe un măgar – Zaharia 9:9
Matei 27:12-14
d. Opresat şi îndurerat, totuşi tăcut
înaintea acuzatorilor Lui – Isaia 53:7
Ioan 20:25
e. Mâinile şi picioarele
străpunse – Psalmul 22:16
Matei 11:10,11

Aceste profeţii, împlinite mulţi ani după ce au fost făcute, sunt o dovadă în plus că Scripturile au fost inspirate de Dumnezeu şi nu de imaginaţia omului.

Autenticitatea istorică

Haideţi acum să aruncăm o scurtă dar importantă privire asupra autenticităţii istorice a Noului şi Vechiului Testament.

Integritatea textului Noului Testament este stabilită, în primul rând, prin mulţimea de copii ale manuscriselor existente. Un manuscris este o copie scrisă de mână a documentelor primului secol, în contrast cu cele tipărite.

Există peste 24.000 de manuscrise ale Noului Testament, cel mai timpuriu fiind datat la aproximativ 40 de ani după original, iar cele mai multe la 250 – 300 de ani după original. Făcând comparaţia cu alte documente, putem vedea că, de exemplu, Iliada lui Homer, este pe locul al doilea, având doar 643 de copii manuscrise, apărute la 500 de ani după original.

Integritatea Noului Testament, din acest punct de vedere, întrece cu mult alte documente ale antichităţii. Există mai multe copii, care au o acurateţe mai mare şi sunt făcute după o perioadă mai scurtă de timp de la apariţia originalului.

Descoperirea în 1947 a sulurilor de la Marea Moartă a ajutat la confirmarea autenticităţii Vechiului Testament. Aceste suluri conţineau 40.000 de manuscrise, aproape a fiecărei cărţi a Vechiului Testament, care sunt cu 1000 de ani mai vechi decât cel mai vechi document cunoscut până la acea dată şi, totuşi, identice în cea mai mare măsură. Aceasta demonstrează neobişnuita disciplină şi acurateţe a copiştilor Vechiului Testament, pe o perioadă de peste 1000 de ani de perpetuare manuscrisă a Scripturilor.

Pe lângă aceasta, au fost făcute multe descoperiri arheologice care confirmă autenticitatea istorică a Vechiului Testament. Nu s-a făcut, însă, nicio descoperire care să dezaprobe ceva din el.

Acestea sunt doar câteva evidenţe care stabilesc autenticitatea istorică a Scripturilor, ajutând la sublinierea în mod repetat a autorităţii lor.

Haideţi acum să recapitulăm, răspunzând la câteva întrebări, ceea ce tocmai aţi citit cu privire la autenticitatea istorică a Scripturilor.

6. Cum este numărul manuscriselor existente ale Noului Testament în comparaţie cu cel al documentului care îi urmează ca număr?

_______________________________________

7. Care este decalajul de timp dintre original şi prima copie în comparaţie cu documentul care îi urmează în acest sens?

_____________________________________

8. Cu cât au fost mai vechi sulurile de la Marea Moartă decât manuscrisele existente?

_________________________

9. Cum apar ele comparate?

___________________________

10. Ce arată aceasta despre procesul de transmitere a Vechiului Testament?

______________________________________________

Armonia Bibliei

Armonia şi unitatea Bibliei este o altă dovadă a faptului că această carte a fost inspirată de un Autor – Dumnezeu. Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de 1500 – 1600 de ani de către 40 de autori diferiţi ca şi caracter şi origine socială. A fost scrisă în multe locuri, în trei continente diferite (Africa, Asia şi Europa), în trei limbi diferite (greacă, ebraică şi aramaică). Biblia tratează sute de subiecte într-o armonie perfectă, fără contradicţii. Şi singura temă centrală care o străbate, din Geneza până în Apocalipsa, este planul lui Dumnezeu de a răscumpăra omenirea prin Mesia, Isus Cristos.

Răspunsuri

1. Cuvântul lui Dumnezeu

2. insuflată de Dumnezeu
a. toată

3. Duhul Sfânt/Dumnezeu

4. pentru ca acestea să nu fie atribuite idolilor în momentul împlinirii

5. a. Mica 5:2-Matei 2:4-6
b. Maleahi 3:1-Matei 11:10,11
c. Zaharia 9:9-Matei 21:4,5
d. Isaia 53:7-Matei 27:12-14
e. Psalmul 22:16-Ioan 20:25

6. 24.000 faţă de 643

7. 40 de ani faţă de 500

8. 1000 de ani

9. în mare măsură identice

10. s-a făcut cu mare acurateţe


Doctrine