În rugăciune


O, Doamne, în rugăciune mă lansez departe în lumea veşniciei, iar pe acel mare ocean sufletul meu triumfă peste toate relele de pe aceste ţărmuri ale morţii. Timpul, cu toate amuzamentele lui vesele şi dezamăgirile crude, nu apare niciodată mai lipsit de importanţă ca acum.
În rugăciune, văd că sunt nimic; descopăr că inima mea Te vrea cu intensitate şi tânjeşte cu o sete aprinsă să trăiască pentru Tine. Binecuvântate să fie vânturile puternice ale Duhului care mă împing cu viteză spre Noul Ierusalim.
În rugăciune toate lucrurile de aici de jos dispar, nimic nu mai mi se pare important în afară de sfinţenia inimii şi mântuirea altora.
În rugăciune toate grijile mele lumeşti, toate temerile şi neliniştile dispar, sunt la fel de lipsite de semnificaţie ca o suflare de vânt.
În rugăciune sufletul meu jubilează înăuntrul meu gândindu-se la ce faci Tu pentru biserica Ta şi tânjeşte ca Numele Tău măreţ să fie lăudat de păcătoşii care se întorc în Sion.
În rugăciune sunt ridicat deasupra încruntărilor şi linguşirilor vieţii, gustând din bucuriile cereşti; intrând în lumea veşniciei, mă pot dărui Ţie din toată inima mea, să fiu al Tău pentru veşnicie.
În rugăciune îmi pot aşeza toate grijile în mâinile Tale, să fiu în întregime la dispoziţia Ta, neavând o voinţă proprie sau vreun interes al meu.
În rugăciune pot mijloci pentru prieteni, pastori, păcătoşi, biserică, ca să vină Împărăţia Ta, cu cea mai mare libertate, nădejde aprinsă, aşa cum un fiu vine înaintea tatălui său, cum vine cineva înaintea iubitului său.
Ajută-mă să fiu în întregime o rugăciune şi să nu încetez vreodată să mă rog.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului