CRITERIILE BIBLICE PENTRU CONDUCĂTORII SPIRITUALI AI BISERICII

Pasajul Biblic nr. Ce spune, Cum trebuie să fii Comentarii Calităţi normative pentru orice creştin
Ioan 3:3,10 Tit 1:8; 2:12; Ioan 15:5 1. Trebuie să fii născut din nou! Fără naşterea din nou, nu faci parte din Trupul lui Hristos!! Nu eşti un creştin. IDEM, etc.
Tit 1:6,7; 1Timotei 3:2 2. Fără prihană Să nu ţi să poată reproşa nimic, din trecut sau prezent. Efes.1:4;5:27 Filip.2:15
1Timotei 3:6; 3. Să nu fii întors la D-zeu de curând A conduce ar fi o ispită prea mare pentru tine ! Ai cădea în mândrie. Nu poţi fii un novice în credinţă! Efes.4:13-15; Evrei 5:12-14
1Timotei 3:7 4. Trebuie să ai o bună mărturie din partea celor de afară Să nu aibă datorii faţă de lumea necreştină, să fii fost un bun muncitor, elev, etc. Mat.5:13-16 1Tes.1:7,8 Rom.12:8
1Timotei 3:2; Tit 1:6 5. Să fii bărbatul unei singure neveste Să aibă o dragoste loială faţă de o singură femeie - nevasta lui. Să nu fie atras de mai multe. Gen.2:24
1Timotei 3:2 Tit 1:8 6. Să fii, cumpătat Să ai o viaţă disciplinată, ordine în priorităţile tale şi seriozitate în chestiunile spirituale. Tit 2:2,5,6; 3:2; 1Pe.1:13; 5:8
1Timotei 3:2 Tit 1:8 7. Să fii, înţelept Să poţi gândi clar, limpede indiferent de situaţie. Să ai o minte serioasă, stabilă. Rom16:19; 1Pe.4:7 Col.3:16
1Timotei 3:2 Tit 1:8 8. Să fii, vrednic de cinste Nu poţi trăi o viaţă dezordonată, caracterizată de multe căderi, ci respectabilă. Efes.5:15-17
1Timotei 3:2 Tit 1:8 9. Să fii, primitor de oaspeţi Să ai dragoste pentru necunoscuţi, străini şi să-ţi deschizi casa tuturora. Evrei 13:2 1Pe.4:9
1Timotei 3:2 Tit 1:9 10 Să fii, în stare să înveţi pe alţii Trebuie să fii înzestrat cu acest dar şi trebuie să poţi învăţa biserica din Biblie şi să poţi conduce adunarea în studiul Cuvântului. Nu este obligatoriu dar, Col.3:16 parcă spune ceva
Tit 1:9 11 Să te ţii de Cuvântul adevărat Trebuie să respecţi învăţătura sănătoasă a Bibliei. 1Tim.4:1-6; 6:3
Tit 1.9 12 Să fii în stare să sfătuieşti în învăţătura sănătoasă Trebuie să poţi oferi sfaturi conforme învăţăturii biblice. Col.3:16
Tit 1:9 13 Să fii în stare să înfrunţi pe potrivnici Trebuie să poţi apăra cu succes Evanghelia. Iuda 3,4
1Timotei 3:3 Tit 1:7 14 Să nu fii, beţiv Este mai mult decât o interdicţie! Nu poţi avea renumele unui beţiv şi să fii conducător spiritual! Efes.4:18!
Tit 1:7 15 Să nu fii încăpăţânat Maleabil în mâna lui D-zeu şi receptiv la sfaturile bune. Fapte 7:51
Tit 1:7 16 Nici mânios Să păstrezi o minte limpede când eşti supus presiunii. Efes.4:26, 31;Rom.12: 19
1Timotei 3:3 Tit 1:7 17 Să nu fii nici bătăuş Să fii caracterizat de nonviolenţă. Paşnic. Calm. Rezervat. Marcu 9:50; Rom.12:8
1Timotei 3:3 Tit 1:7 18 Să nu fii, doritor de câştig mârşav Să nu fii caracterizat de o lăcomie pe care să o satisfaci prin foloasele pe care le ai datorită poziţiei tale ! Ps.119:36! Mat.6:19 1Tim.6:5 2Pe.2:3 Iuda 11,16 1Pe.5:2
Tit 1:8 19 Să fii, drept Să ai o relaţie dreaptă cu D-zeu şi cu oamenii. Osea 14:9
Tit 1:8 20 Să fii, sfânt Scos din lume şi pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu. Nu înfrânt de vreun păcat. 1Tes.4:7 1Pe.1:15,16
1Timotei 3:3 Tit 1:8 21 Să fii, blând Să ierţi repede greşelile altora împotriva ta. Ps.37:11 Mat.5:5
1 Timotei 3:3 Tit 1:7 22 Să nu fii, gâlcevitor Să fii paşnic, să nu fii oricând gata de ceartă, sau să cauzezi dezbinare şi neînţelegere. 2Tim.2:24, 25 Filip.2:3 Prov.20:3 Rom.13:13
1Timotei 3:3 Tit 1:7 23 Să nu fii, iubitor de bani Motivul pentru care te afli în lucrarea spirituală să nu fie financiar. Evrei 13:5 1Tim.6:10
1Timotei 3:4 24 Să-ţi chiverniseşti bine casa Să fii un bun gospodar. Să ai o familie bine închegată. 1Tim.5:8!
1Timotei 3:4 Tit 1:6 25 Să-ţi ţi copiii în supunere, cu toată cuviinţa; având copii credincioşi... Să poţi să-ţi stăpâneşti copiii. Aceştia să fie ascultători şi respectuoşi, având o cunoaştere a credinţei. Efes.6:4
1Timotei 3:5 26 Să-ţi cârmuieşti bine casa ta Ordinea căminului tău trebuie să fie exemplară, altfel cum ai putea să ţii biserica în ordine? vezi versetele de mai sus!
CRITERIILE BIBLICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ DIACONII
1 Timotei 3:8 27 Să fie, cinstiţi Să ai o viaţă care să atragă respectul atât al credincioşilor cât şi al necredincioşilor Efes.4:24-32; 5:4
1 Timotei 3:8 28 Nu cu două feţe Să ai integritatea de a face ce spui. Să nu fii ipocrit. Mat.5:37
1 Timotei 3:8 29 Nu băutori de vin mult Nu poţi fi un alcoolic. Nu poţi fi caracterizat de băutură! Efes.5:18
1 Timotei 3:8 30 Nu doritori de câştig mârşav Să nu abuzezi de poziţia ta din Biserică pentru a face bani. Efes.5:3,5
1 Timotei 3:9 31 Să păstreze taina credinţei într-un cuget curat. Să fii în stare să conservi credinţa atât prin păzirea doctrinelor cât şi printr-un comportament moral. Iuda 3 Filip.1:16
1 Timotei 3:10 32 Fără prihană Să ai un comportament ireproşabil în biserică. Efes.5:8
1 Timotei 3:12 33 Bărbaţi ai unei singure neveste Să ai o dragoste loială unei singure femei: nevasta ta! Efes.5:25, 28,31,33
1 Timotei 3:12 34 Să-şi cârmuiască bine copiii Să-i înveţi pe copiii tăi ascultarea şi respectul de autoritate. Prov.14:26; 20:7
1 Timotei 3:12 35 Să-şi cârmuiască bine şi casele lor Să împlineşti nevoile familiei tale şi să oferi un bun exemplu de conducător, în familie. 1Tim.5:8
PENTRU FEMEILE DIACONIŢE
1 Timotei 3:11 36 Să fie cinstite Să demonstrezi seriozitate în toate aspectele vieţii tale. Să fii vrednică de respect. 1Tim.5:5,6,11-14
1 Timotei 3:11 37 Să fie neclevetitoare Să nu fii caracterizată de bârfe. Tit 2:3
1 Timotei 3:11 38 Să fie cumpătate Să fii reţinută, stăpânită, să posezi autocontrol. Tit 2:5
1 Timotei 3:11 39 Să fie credincioase Să fii absolut de încredere în toate aspectele vieţii tale. 1Pe.3:1-6 Rom.16:1-2

Conducere Spirituală