OZN-urile, prieten, pericol sau plăsmuire?


Introducere

Pentru Biserica Creştină fenomenul OZN a însemnat un dureros "ţepus în coaste", a cărui existenţă supărătoare i-a fost greu să o explice. Mulţi creştini, educaţi sau needucaţi, s-au mulţumit fie să anatemizeze fenomenul, fie să-l ignore voluntar.

Impresia aceasta de slăbiciune în abordarea subiectului OZN putea să nu se ofere lumii dacă, ca şi creştini, am fi fost angajaţi serios în analizarea lui în lumina Sfintei Scripturi. Lumea cu ştiinţa ei, cu toate mijloacele ei şi metodele de cercetare, nu a putut să ofere o explicaţie adecvată şi ştiinţifică a fenomenului. S-au făcut în schimb o mulţime de presupuneri, nici una adeverită până în zilele noastre. S-a speculat şi s-a profitat nemilos de pe urma apariţiei Obiectelor Zburătoare Neidentificate în diverse locuri pe planetă, de către tot felul de oameni şi organizaţii mai mult sau mai puţin bine intenţionate, de s-a ajuns astăzi să fii considerat neserios la simpla pomenire a subiectului.

În ciuda aerului de controversă care pluteşte asupra subiectului, Biblia vine nu cu o explicaţie care dezarmează prin simplitate, ci cu un evident avertisment: cei ce nu recunosc autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu sunt victime neştiutoare ale unui cumplit război spiritual purtat pentru întunecarea minţilor celor necredincioşi sau pentru iluminarea şi protejarea celor ale credincioşilor.

Soluţia pentru dezlegarea misterului fenomenului OZN, ca şi soluţia pentru dilema existenţei omului pe acest pământ, se găseşte într-o biblică relaţie personală a fiecăruia cu Creatorul acestui Univers, Domnul Isus Hristos.

Daţi-mi voie să spun că, fără a porni de la această premiză, fenomenul OZN, care comparativ cu fenomenul răutăţii omului este oricum mult mai puţin grav, va rămâne inexplicabil. Cum de altfel şi este deocamdată, în lumea seculară a zilelor noastre.

Noi, însă trebuie să avem explicaţii, iar ca şi creştini şi oameni raţionali să examinăm explicaţia şi apoi Scripturile. Întâi de toate există doar 7 explicaţii posibile pentru fenomenul OZN. Oricine încearcă să treacă de acestea nu face decât să speculeze. Iată care sunt aceste şapte posibile ipoteze:

Toată povestea este o farsă. Nimeni nu s-a întâlnit cu nimic şi toate rapoartele care circulă prin lume nu sunt reale. Toate cazurile relatate de-a lungul secolelor au fost stimulate de imaginaţie. Nu a existat nimic care să le justifice. Sau, au fost în mod intenţionat inventate de oameni pentru a păcăli. Este o farsă, o plăsmuire. Totuşi, de unde le-a venit ideea?

Această teorie este eliminată imediat de faptul că oameni de ştiinţă reputabili cât şi oameni simpli din toată lumea au experimentat acelaşi fenomen şi în orice experiment închis aceasta constituie o realitate care nu poate fi negată. Deci, nu este farsă.

Este vorba de un fenomen natural. De fulgere globulare, plasmă, sau poate de baloane meteorologice, păsări, sau inversiuni de temperatură. După ce folosim toate aceste explicaţii pentru a nega fenomenul, nu putem explica cele mai mult de 2.000 de observaţii făcute de piloţi şi de oameni care cunosc cerul şi tot ce zboară prin aer. Toţi mărturisesc acelaşi lucru: fenomenul reprezintă o realitate.

Aşadar, nu este doar un fenomen natural, ci este mai mult decât natural. Înseamnă mai mult decât atât. Este ori extraterestru, ori supranatural.

Este interplanetar. De undeva din sistemul nostru solar suntem vizitaţi. De pe Marte, Venus, Jupiter, Saturn, de undeva, "ei" ne vizitează. Poate în partea întunecată a Lunii se află una din bazele lor. Această teorie este infirmată de faptul că telescoape gigantice din întreaga lume, printr-o monitorizare de 24 din 24 de ore a cerului, nu au reuşit să ofere nici o dovadă a unor astronave sau a altor obiecte care să călătorească între planete fie din sistemul nostru solar sau dintr-o altă galaxie. Dacă existau, acestea puteau fi observate foarte uşor. Cu siguranţă ar fi putut fi observate în jurul Lunii care este la o distanţă de numai 238.000 de mile. Astfel OZN-urile nu sunt de provenienţă interplanetară. Nu sunt de origine din propriul nostru sistem solar, aşa cum îl cunoaştem în clipa de faţă.

Obiectele au provenienţă intergalactică. Adică, vin dintr-un alt sistem solar. Avem de-a face cu fiinţe dintr-un alt sistem solar care ne vizitează la fel cum noi am vizita o altă lume dacă am avea posibilitatea să o facem. Actualmente trimitem sonde spaţiale spre alte planete şi se vorbeşte de trimiterea de nave cu echipaj pentru a explora alte planete. Atunci, şi noi am urma acelaşi proces şi metodologie de culegere a mostrelor de sol, mostrelor de plante şi chiar de examinare a fiinţelor, dacă am avea şansa, la fel cum ne indică fenomenul ce se petrece pe pământ că cineva a făcut-o sau poate o face încă, cu noi.

Astfel, fenomen intergalactic, ce provine din spaţiul extraterestru, vrând nevrând trebuie să ramână o opţiune posibilă. Dar ce ne facem cu lipsa de dovezi şi cu timpul care trece fără să găsim răspunsul. Ca fiinţe ce au o scurtă existenţă ne aşteptăm la un răspuns în timp ce ne aflăm încă în viaţă. Acesta întârzie să apară, fie pentru că în spaţiul intergalactic nu există unul, fie pentru că ne este ascuns intenţionat de cineva care nu doreşte ca noi oamenii să-l cunoaştem. Urât din partea "respectivului". Acesta nu poate fi Dumnezeu, pentru că El ne-a spus că ne va face cunoscut tot adevărul şi că adevărul ne va face liberi.

Se spune să luăm în considerare faptul că s-ar putea să existe o civilizaţie pe propria noastră planeta despre care nu ştim nimic. Planeta noastră nu a fost explorată încă în întregime. Există părţi ale ei pe care nu le cunoaştem bine. Există posibilitatea ca o altă civilizaţie să existe, civilizaţie care a avut remarcabilul bun simţ de a nu face nici un contact cu noi. Ca prin urmare, aceasta ar fi fost ferită de războaie şi de multe din viciile care ne sunt proprii nouă.

Aceasta este o teorie care a fost avansată de unii savanţi, dar trebuie să recunoaştem că nu există nici o dovadă care să o sprijine. Unele OZN-uri se spune că au fost văzute intrând în apă, îndeosebi în jurul Triunghiului Bermudelor, numit şi "Triunghiul Diavolului", însă nu poate fi adusă nici o dovadă. Acelaşi fenomen s-a remarcat şi în California. Dar, în ciuda legendelor, nu există nici o dovadă a existenţei unei civilizaţii aflate sub crusta planetei noastre sau în jurul continentelor noastre, despre care noi să nu avem vreo idee. Ceea mai bună dovadă ştiinţifică ne spune că aşa ceva nu este adevărat.

Este o armă secretă. Construită de fosta Uniune Sovietică sau de Statele Unite şi acum fiecare păstrează tăcerea. Sper foarte mult să fie a noastră. Dacă era a noastră, atunci chiar din 1952 eram inventatorii şi posesorii unei aeronave ce călătorea cu o viteză de peste 7.000 de mile pe oră! Gândiţi-vă la toţi banii pe care i-am fi economisit în programele spaţiale. Unul dintre aceste obiecte putea să ajungă de la Pământ la Lună foarte rapid. Progresele pe care le-am fi realizat ar fi fost inimaginabile. Dacă era a lor, ruşii ar fi ajuns acolo primii sau noi am fi fost de mult acolo. Aşadar nu este o "armă secretă" a cuiva despre care să avem cunoştinţă. Aş îndrăzni totuşi să spun că atât Pentagonul cât Kremlinul ar fi vrut să o posede ca "arma lor secretă", procurând-o cât mai repede posibil.

Avem de-a face cu fiinţe ultradimensionale (dintr-o altă dimensiune, sau din afara celor trei dimensiuni cunoscute nouă.

În primul rând, Biblia este cea care vorbeşte autoritar despre existenţa unor fiinţe de acest fel. Ea îi avertizează pe oameni de existenţa unor creaturi spirituale şi puternice, care nu sunt supuse limitărilor lumii noastre tridimensionale (timp - spaţiu - materie), ele putându-se mişca în voie prin spaţiul cosmic sau atmosfera terestră. Mai multe versete ale ei ne vorbesc despre manifestarea din zilele din urmă a Satanei şi a îngerilor săi care se va face prin "tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii" (2 Tes.2:9,10). De asemenea, că "vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer" (Luca 21:11).

Dacă aceste fiinţe se află în spatele fenomenului OZN, din punctul de vedere al Bibliei nu se pune problema, pentru că se află în caracterul acestora să imite, să falsifice, să creeze iluzii, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă numeroase asemenea ilustraţii. Ce altceva mai potrivit ar fi găsit acestea ca mijloc de amăgire pentru o generaţie preocupată de călătorii interplanetare şi fascinată de atracţia stelelor, decât aparenţa unor vizitatori extratereştri?

De aceea, un fenomen ca cel numit "OZN" este conform tiparului manifestărilor demonice şi era de aşteptat în epoca spaţială. Efeseni 2:2 se referă la Satana ca fiind "domnul puterii văzduhului" sau "prinţul aerului". În limba originală a textului, cuvântul putere (exousia) este un termen colectiv care descrie tot imperiul de spirite rele, iar termenul "văzduh" (grecescul "aer") descrie atmosfera terestră, pătura de aer numită văzduh. Astfel, conform acestui text, centrul de activitate demonică îl constituie atmosfera terestră din jurul Pământului. Iar dacă aerul este domeniul demonilor, atunci putem vedea legătura care există între aceştia şi misteriosul fenomen a cărui localizare se face de regulă în atmosfera noastră terestră. Să mai adăugăm că Scriptura ne spune că noi ne luptăm împotriva (spiritelor rele) duhurilor răutăţii care se află în locurile cereşti (vezi, Efes.6:12) şi această legătură devine şi mai evidentă. Pe deasupra, tot ceea ce poate fi numit război spiritual şi amăgire spirituală, se poate observa în experienţele relatate de "contactaţi".

În concluzie, obţinerea unui răspuns adecvat la această dilemă OZN depinde de considerarea atentă a revelaţiei biblice a comportamentului acestor fiinţe puternice dar înşelătoare care operează nestânjenite în jurul planetei noastre, fiindcă "locul lor nu s-a mai găsit în cer (evident e vorba, de Rai) şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală toată lumea, a fost aruncat pe Pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui" (Apocalipsa 12:8-9). Cine sfidează această realitate a lumii noastre nu va fi sub nici o formă capabil să înţeleagă originea acestui fenomen popular şi este probabil victimă a războiului spiritual ce se poartă împotriva lor.

Mesajele ozn-urilor, new age-ul, îngerii, reîncarnarea, teologia şi ocultul

În sprijinul acestei concluzii vin mesajele receptate de la aceşti presupuşi extratereştri a căror teologie este diametral opusă teologiei tradiţionale creştine şi revelaţiei biblice. Aceste "mesaje" constituie o "altă revelaţie" care nu recunoaşte existenţa unui Dumnezeu personal, Creator, a lui Dumnezeu Fiul, Mântuitor şi Domn şi neagă necesitatea pocăinţei şi a unei relaţii a individului cu El.

Având în vedere că unii au văzut în acest fenomen o legătură cu Creştinismul şi au afirmat că OZN-urile sunt o manifestare divină şi entităţile care se află în ele, mesageri angelici, negarea acestor adevăruri teologice cât şi necinstirea lui Hristos fac să fie foarte greu de acceptat că aceştia ar fi îngeri ai lui Dumnezeu care aduc omenirii "mesaje" de la Dumnezeul Bibliei. Această ipoteză susţinută la un moment dat de Reverendul american Barry H.Downing, autorul cărţii "Biblia şi Farfuriile Zburătoare" (Berkeley Books, 1989), licenţiat în teologie al lui Princeton Theological Seminary, doctorand al Universităţii Edinburgh, consultant al lui Mutual UFO Network timp de 16 ani şi editor al Jurnalului MUFON UFO, este infirmată chiar de cel ce a lansat-o şi care mărturiseşte că în ciuda convingerilor sale, "trebuie să spun că nu pot numi nici măcar un singur teolog care să creadă că teoria mea este bună" şi că, "se poate ca însăşi realitatea OZN să fie frauduloasă (înşelătoare), încercând să ne convingă că este divină".1

Cheia înţelegerii originii spiritiste a acestui fenomen este totuşi "teologia" mesajelor transmise contactaţilor. Conform zecilor de cărţi scrise de aceştia şi relatărilor verbale, rezumând, iată ce spun aceste "avansate fiinţe" extraterestre: (1) că, religia creştină este falsă şi este demodată sau depăşită de vremuri; (2) că, omul trebuie să-şi dezvolte puterile sale psihice; (3) că, noi ne aflăm în pragul unei Noi Ere de iluminare ocultică; (4) că, omul, creaţia şi Dumnezeu fac parte împreună din aceeaşi esenţă divină, tot este una şi una sunt toţi - panteism; (5) că, entităţi din spaţiu sunt prezente aici pentru a asista umanitatea să atingă o stare avansată de spiritualitate. Pe lângă acestea nu sunt de neglijat mesajele care recomandă unele forme de control social drastic al unei autorităţi planetare unice care poate asigura supravieţuirea acestei planete.2

Ştim că Antihristul se va revela cu "semne şi puteri mincinoase" şi dacă ar fi cu putinţă "i-ar amăgi chiar şi pe cei aleşi". Lumea nu este în aşteptarea unui Salvator teologic, ci se află în căutarea unui mântuitor "tehnologic".3 Lumea aşteaptă apariţia cuiva care să rezolve problema foametei în lume, să rezolve problema creşterii demografice, să rezolve problema războaielor, sau a bolilor. Este în aşteptarea cuiva care să creeze ceea ce oamenii neregeneraţi spiritual vor. Adică, "raiul pe pământ", în condiţiile pe care ei le impun.

Nu este altă cale mai bună prin care forţele întunericului să se reveleze la acest ceas pe Pământ, decât să pară că ar fi "mântuitorii" problemelor complexe ale unei omenirii confuze ce-şi caută drumul spre viitor.

Ceea ce este interesant privitor la ipoteza lui Weldon, este constatarea că lumea ocultului a îmbraţişat ozeneologia. Lumea ocultului şi exponenţii ei vorbesc adesea despre contactele cu fiinţele din OZN-uri. Uri Geller, spiritistul de la Universitatea Stanford, omul ieşit din comun care putea să îndoaie chei, cuţite sau furculiţe printr-un simplu act de voinţă, şi care putea să oprească acele ceasornicelor doar poruncindu-le, care putea să spună ce se află pe faţa zarului dintr-o cutie închisă, afirmă că este produsul unor forţe dintr-o altă lume ce l-au pus pe el aici pentru a-i convinge pe oameni să accepte că aceste forţe sunt binevoitoare, şi doritoare să ne conducă la o viaţă superioară.

Prin anii '50, George Adamski, unul din primii care a scris convingător despre subiectul OZN-urilor a declarat că, "a vorbit cu oamenii din OZN-uri" şi că aceştia i-au spus că "omul nu ar trebui să se teamă de moarte, fiindcă reîncarnarea a avut loc în întreg Universul şi că în tot Universul planetele sunt populate de suflete care au trăit aici apoi au murit şi s-au reîncarnat altundeva". De fapt, John Keel care a scris mult despre OZN-uri şi despre ocult subliniază că oamenii care pretind că sunt în contact cu OZN-uri afirmă invariabil că ocupanţii acestor nave vorbesc despre adevărul reîncarnării şi despre mântuirea universală a întregii omeniri.

Teologia fiinţelor din OZN-uri mi se pare cea mai revelatoare. Am cercetat care este teologia lor. Ce urmeaza a fost cules de la oamenii care au pretins că au vorbit cu fiinţele extraterestre ocupante ale OZN-urilor. Aceste fiinţe, orice ar fi ele, Nu cred că Dumnezeu este o fiinţă personală sau că Isus Hristos este singurul mântuitor. Nu cred că doar biblia este cuvântul Lui Dumnezeu. Nu cred în înviere. Nu cred în starea de păcat a întregii omeniri. Nu cred în judecată. Nu cred în oferta de iertare prin Isus Hristos a păcatelor noastre. Cred, în schimb, în reîncarnare şi că omul poate evolua singur de la planetă la planetă, ajungând la perfecţiune(?!). Cred că omul poate fi iluminat spiritual intrând în contact cu entităţi din spaţiul cosmic.

Ceea ce ozenauţii promovează este o teologie opusă Creştinismului. De aceea, s-ar sugera o evaluare mai serioasă decât s-a făcut până acum. Poate cei cu care avem de-a face sunt fiinţe ultradimensionale (deci, dintr-o altă dimensiune, sau din afara timpului, spaţiului şi materiei noastre) care au capacitatea de a se arăta în atmosfera planetei noastre, convingând pe oricine cu "semne şi minuni mincinoase/false", care dacă este nevoie, să se poată demonstra pe peliculă de film în trei dimensiuni, spre satisfacţia oamenilor de pe pământ, că există.

Mesajele din OZN-uri ne sugerează să abandonăm religiile noastre tradiţionale şi că Moise a primit în realitate Cele 10 Porunci de la un astronaut ce le-a decupat în piatră cu un fel de armă laser. Nu ar fi într-adevăr fascinant dacă o tehnologie (sau, civilizaţie) superioară ar fi hotărât să fie "mântuitoarea" omenirii şi "creatoarea" lui homo sapiens. Acum la sfârşitul unei epoci de deosebite realizări ştiinţifice aceasta alege să se prezinte ca fiind "izbăvirea" noastră, dar, în realitate producând "amăgirea" noastră.

Contradicţia dintre aceste "mesaje" şi revelaţia biblică este acută dar nu asupra acestui fapt doresc să vă atrag atenţia. Ceea ce este mai surprinzător este faptul că aceste "mesaje speciale" transmise omenirii de pretinşii extratereştri sunt identice cu cele cunoscute în lumea străveche a ocultului.

Dacă am fi fost cu adevărat contactaţi de civilizaţii extraterestre extrem de avansate, dovada acestui contact ar fi trebuit să se găsească în miile de mesaje înregistrate cu credincioşie de "contactaţi". Din nefericire aceste mesaje nu reflectă o cultură ştiinţifică extrem de avansată ci mai degrabă un păgânism şi ocultism decadent. De fapt, mesajele ce provin de la aceste pretinse entităţi venite din spaţiu diferă foarte puţin de mesajele recent întemeiatei religii New Age. La urma urmei se poate observa că "contactaţii" OZN sunt cei ce au pus bazele modernei Mişcări New Age prin popularizarea unor astfel de mesaje extraterestre ce vestesc atingerea unei avansate conştiinţe cosmice şi pregătirea omenirii pentru descoperirea dumnezeirii latente din fiecare om. Mulţi cercetători au remarcat că acestea sunt o formă avansată, modernă, a străvechiului ocultism. John Keel, o autoritate recunoscută în domeniul cercetării fenomenului OZN afirmă că, "nesfârşitele mesaje de la cei din spaţiu pot umple o întreagă bibliotecă şi deşi aceştia pretind că reprezintă o altă lume, conţinutul acestor mesaje sunt identice cu cele primite mai demult de mediumi şi spiritişti".4

Cunoscutul evanghelist american, Billy Graham observă că, "în multe rapoarte de apariţii OZN, entităţile care le pilotează sunt uluitor de asemănătoare cu îngerii".5 De aceea, nu putem trece cu vederea că Biblia ne spune că demonii sunt îngeri căzuţi care se războiesc cu omul şi cu Dumnezeu, spirite mincinoase care amăgesc pe oameni din punct de vedere spiritual.

În ciuda tendinţei dominante de a da crezare ipotezei extraterestre, un număr de cercetători de seamă sunt convinşi că ea nu este valabilă (o listă a acestor personalităţi ştiinţifice din domeniul cercetării fenomenului OZN vă poate fi oferită la cerere, pentru a verifica veridicitatea acestei afirmaţii). În locul acesteia, ei prezintă teoria spiritistă în care este examinată ştiinţific evidenta natură ocultică a fenomenului OZN. Această teorie propune următoarele idei:

- OZN-urile reprezintă o formă inteligentă de viaţă

- au existat de la începutul civilizaţiei omeneşti, dar apărând sub forme diferite de-a lungul istoriei

- nu provin de la civilizaţii avansate din spaţiul extraterestru ci dintr-o altă dimensiune sau altă lume invizibilă care coexistă cu lumea noastră

- reprezintă fără îndoială un fenomen spiritual (psihic) ce poate opera, cel puţin temporar, pe planul material al lumii noastre

Foarte puţini cercetători care se remarcă prin obiectivitate, neagă natura ocultică a experienţelor OZN. Dacă se cataloghează trăsăturile de bază ale ocultului şi se compară cu fenomenul OZN, se poate descoperi o similaritate esenţială.

John Ankerberg şi John Weldon afirmă că după 20 de ani de cercetări, teoria spiritistă (demonică) se potriveşte foarte bine fenomenului în toate aspectele lui. Aceşti cercetători creştini evidenţiază că legătura OZN-urilor cu spiritismul este afirmată de unii ca, B.Schwartz, C.Wilson, Clark şi Coleman, Brad Steiger, T.James, D.Scott Rogo şi alţii. Unii dintre aceştia, cum ar fi Brad Steiger, au avut parte de experienţe personale extrem de traumatice cu OZN-urile şi au primit mesaje de la entităţile care le conduc. Ei relatează aspecte care sunt izbitor de asemănătoare cu manifestările demonice relatate de-a lungul timpurilor. Mărturia acestora nu poate fi negată. De asemenea, se poate spune că nu există nici un "contactat" OZN care să nu fi fost sau devenit un medium spiritist.

Consideraţi câteva dintre paralele dintre demonologia clasică şi ozeneologie. O examinare a literaturii ocultice a sec.XIX-lea, să zicem, lucrarea autoritară a lui Francis Barret intitulată The Magus - Book 2 (New York: University Books, 1801 - 1967 - pag.48-54), îi descrie pe îngerii căzuţi, pe demoni, în felul acesta:

"...unii care sunt aproape de noi urcă în sus şi-n jos în aerul obscur. Alţii locuiesc în lacuri, râuri sau mări; alţii în pământ şi îngrozesc tot ce-i pământesc...îi chinuie nu doar pe oameni dar şi alte creaturi. Alţii care se mulţumesc doar cu râsete şi batjocură, îşi propun doar să-i obosească pe oameni decât să le facă rău; alţii...care se schimbă singuri sub diferite forme, ca să-i tulbure cu teama... "

Câteva pagini mai încolo continuă spunând: "...aşa vorbesc demonii, iar ceea ce omul face cu o firavă voce (fizică), ei imită prin a da impresia de vorbire audibilă celor cărora le vorbesc...de multe ori totuşi emit o voce audibilă".

În cartea lui G.H.Pember, "Earth Earliest Ages and Their Connection with Modern Spiritualism and Theosophy" (Old Tappan, NJ: Revel,1876 - pag.254), acesta observă că ocultistul este iniţiat "într-o comunicare inteligentă cu spiritele din aer şi poate recepţiona orice cunoştinţă pe care acestea o posedă, sau falsele impresii pe care acestea (deci, spiritele) decid să le ofere...demonilor părând că le este îngăduit să facă diverse minuni la cererea lor".

Marele teolog Augustin a observat că, "ceea ce oamenii pot să facă folosind culori reale, demonii pot face foarte uşor prin arătarea de forme ireale... ".6

Ipoteza extraterestră reprezintă "calul de bătaie" favorit al multor oameni iar a o pune la îndoială este considerat neştiinţific. A afirma o teorie numită demonică este considerat un pic cam prea mult, ignorându-i valoarea explicativă. Într-un fel această reacţie este de aşteptat devreme ce o asemenea teorie îi plasează pe cercetătorii şi promotorii OZN-eologiei, oarecum, în coliziune cu diavolul şi ocultul.

Şi totuşi a ajunge corect la o asemenea concluzie, convingerile cuiva, indiferent care ar fi acestea, nu ar trebui să împiedice acceptarea ei. În afară de cazul în care prejudecăţile faţă de astfel de convingeri ale comunităţii ştiinţifice sunt prea puternice. Cu toate acestea au existat necredincioşi care au recunoscut că, "în mod cert demonologia reprezintă una din posibilităţile logice".7

Fenomenul are toate trăsăturile tipice demonologiei, şi de aceea a-l înfăţişa ca o entuziasmantă întâlnire cu extrem de avansate forme (binevoitoare) de civilizaţie extraterestră face un mare deserviciu societăţii umane. Dacă OZN-urile sunt manifestări demonice, a nu le identifica ca atare, poate avea consecinţe nefaste pentru întreaga civilizaţie. Dacă acestea sunt precursoarele viitoarei dar apropiatei dominaţii mondiale a Antihristului, cei implicaţi în cercetarea fenomenului sau cei doar interesaţi de concluziile lor, nu pot ignora teoria spiritistă, cea mai logică explicaţie, din cauza unor concepţii materialiste despre lume, a necredinţei sau datorită captivantei ideii de autentic contact cu avansate forme de viaţă extraterestră. Responsabilitatea pentru dezinformarea publicului le-ar reveni atunci în întregime lor şi ar fi păcat ca din cauza prejudecăţilor să rămânem în obscurantism.

Daţi-mi voie în încheiere la acest scurt material despre un subiect atât de tulburător să vă ofer concluzia d-nilor John Ankerberg şi John Weldon.

Noi credem că lipsa de dovezi în sprijinul ipotezei extraterestre şi eşecul celorlalte teorii de a explica în mod adecvat fenomenul OZN ne obligă să considerăm teoria demonică. Această teorie este confirmată de nefastele efecte fizice, psihologice şi psihice ale întâlnirilor OZN, de cazurile de posesiune, de mesajele anticreştine, nebiblice şi multe altele. Să considerăm orientarea neetică, nebiblică a entităţilor OZN şi învăţăturilor lor. Comportamentul lor bizar şi evidentele corelări ocultice şi demonice. Observaţi de asemenea, nenumăratele cazuri de întâlniri de gradul III, care au fost evenimente înscenate pentru beneficiul observatorilor şi care sugerează intenţia lor de a amăgi. Atenţia de care se bucură Pământul nostru demonstrată istoric şi faptul că fenomenul se aliniază teoriei demonice indică această explicaţie ca fiind cel mai bun răspuns posibil la misterul fenomenului OZN.8

1 Barry Downing, "E.T.Contact: The Religious Dimension", in MUFON 1990 International UFO Symposium Proceedings; UFO's: The Impact of E.T. Contact Upon Society", pag.54, 71.

2 Jaques Vallee, "Messengers", pag.219; Forrest Crawford, "The Revealing Science of Ufology: An Anatomy of Abduction Correlations", din MUFON: UFO Journal, Decembrie 1991, pag.15.

3 Walter Martin, UFO, Friend, Foe or Fantasy?; Christian Research Institute.

4 John Keel, Operations, pag.183.

5 Billy Graham, Angels (Boston: G.K.Hall, 1976), pag.21.

6 Augustin, The City of God, cartea 18, capit.5, citat de Philip Schaff in Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol.2, First Series (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), pag.364.

7 In cunoscuta revista APRO (Aerial Phenomena Research Organization) Bulletin (Tucson, Arizona), Februarie 1976.

8 John Ankerberg si John Weldon, The Facts on UFO's and Other Supernatural Phenomena (Harvest House Publishers, Eugene,Oregon, 97402, 1992)

Teodor Macavei


partea 2 | Diverse