Lecţia 1 1 Timotei 1:1-11


Pentru început iată câteva sugestii folositoare pentru a-ţi completa tema ta săptămânală:

1. Încearcă să pui deoparte în fiecare zi, 15-20 de minute în care să-ţi faci tema. Dacă vei proceda cu consecvenţă în felul acesta, îţi va fi uşor să completezi fiecare lecţie.

2. Roagă-te de fiecare dată înainte de a începe. Cere-I lui Dumnezeu să-ţi vorbească în mod direct şi să te înveţe lucrurile care sunt scrise în Cuvântul Lui. Cere-I de asemenea să te ajute să aplici ceea ce înveţi pentru ca aceste lucruri să devină reale în viaţa ta.

3. Scrie propriile tale răspunsuri. Nu copia versetele cuvânt cu cuvânt, ci scrie cu propriile tale cuvinte ce ai înţeles tu, personal, din ele.

4. Fii pregătit să împărtăşeşti răspunsurile tale cu grupul cu care studiezi, sau cu alţi creştini. Unele întrebări vor avea un caracter personal, însă nu te sfii să răspunzi în grup, chiar şi la acestea. Desigur, nimeni nu-ţi va cere în mod expres s-o faci; vei putea păstra în intimitate răspunsul oricărei întrebări personale.

PRIMA ZI: Citeşte 1 Tim.1:1-2 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. În versetul 1 Pavel se autointitulează apostol, cu toate că nu era unul din cei 12 apostoli aleşi iniţial de Isus. Cum a ajuns el în această poziţie?

2. Pe lângă apostolia pe care Pavel a primit-o prin porunca lui Dumnezeu, în ce altă poziţie a mai fost pus el? 1 Tim.2:7

3. De ce crezi că Pavel îl numeşte pe Timotei adevăratul său copil în credinţă?

4. Există în viaţa ta o persoană pe care o poţi numi copilul tău în credinţă? Crezi că este important să avem fiecare cel puţin o astfel de persoană? Explică de ce.

A DOUA ZI: Citeşte 1 Tim.1:3-4 şi răspunde:

1. Pavel îşi începea de obicei scrisorile cu cuvinte de laudă şi de mulţumire, însă aici, în 1 Tim. el trece direct la subiect. Care crezi că este motivul?

2. Verbul a porunci este un termen militar care înseamnă a da ordine sau a da comanda. Prin acesta Pavel îi aminteşte lui Timotei că este un soldat creştin aflat sub ordinele Regelui. Ce ordine primeşte Timotei în vers. 3?

3. În conformitate cu vers.4, de unde provin doctrinele învăţătorilor falşi?

4. Care sunt rezultatele doctrinei deformate?

5. Pavel se ocupă de problema predicării unei alte Evanghelii şi în Galateni 1:8. Ce se va întâmpla cu învăţătorii falşi?

A TREIA ZI: Citeşte 1 Tim.1:5-7 şi răspunde:

1. Ţinta poruncii din vers. 5 se referă la porunca pe care o avea Timotei pentru biserica din Efes. Care era scopul final al acestei porunci?

2. Citeşte Ioan 13:34-35 şi scrie ce înseamnă aceste versete pentru tine.

3. Care sunt cele trei domenii din care izvorăşte dragostea? Defineşte pe scurt fiecare din acest domeniu.

4. Cum poţi tu personal să te protejezi de învăţătura falsă?

A PATRA ZI: Citeşte 1 Tim. 1:8-11 şi răspunde:

1. Dumnezeu nu ne-a dat Legea ca un mijloc de mântuire ci a dat-o pentru a arăta omului că este un păcătos care are nevoie de un Mântuitor. Care era întrebuinţarea greşită a Legii de către aceşti învăţători falşi?

2. Pentru cine nu a fost făcută Legea? vers.9.

3. De ce un creştin adevărat, cu învăţătură sănătoasă, nu are nevoie de Lege? În ce fel putem spune că un creştin nu mai este sub Lege?

4. La ce se referă Pavel în vers 11 când spune că Evanghelia i-a fost încredinţată.

A CINCEA ZI: Subiect special: A avea un cuget bun ( o constiintă curată)

Conştiinţa este judecătorul din interiorul nostru care ne acuză atunci când facem răul, şi aprobă atunci când facem binele.

1. Citeşte Fapte 24:16. Care este cuvântul care ne arată că problema conştiinţei este o luptă zilnică?

2. Citeşte Evrei 13:18. De ce crezi că Pavel cerea rugăciune dacă era încredinţat că avea un cuget bun?

3. Crezi că un om nemântuit este în stare să audă şi să asculte glasul conştiinţei sale? Explică.

4. Erau falşii învăţători preocupaţi să aibă o conştiinţă curată înaintea lui Dumnezeu?

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1Tim. 1:1-11 şi răspunde:

1. Care a fost motivul principal pentru care Pavel a scris această scrisoare?

2. Crezi că problemele bisericii din Efes continuă şi în Biserica zilelor noastre? În ce fel?

3. Descrie pe scurt ce înseamnă doctrina sănătoasă.

4. De ce crezi că Pavel a avut încredere în Timotei în ceea ce privea biserica din Efes?

În a şaptea zi te poţi întâlni cu grupul tău de studiu, sau rugăciune şi să discuţi principiile deduse din pasajul din această săptămână. Dacă nu ai o astfel de întâlnire, ar fi indicat să iniţiezi una de vreme ce Biblia ne îndeamnă să avem părtăşie cu alţi creştini, să stăruim în învăţătura apostolilor şi în frângerea pâinii (Faptele Apostolilor 3:42.


Înapoi la index | Lecţia 2