Lecţia 2 1 Timotei 1:12-20


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 1:12-14 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Înainte de a fi creştin, Pavel avea un zel deosebit pentru Dumnezeu (vezi, Fapte 22:3). Era el în perioada aceea în slujba lui Dumnezeu? De ce anume a avut Pavel nevoie pentru a putea fi un slujitor al lui Dumnezeu? Versetul 12.

2. Crezi că slujirea creştină este o treabă numai pentru pastor sau pentru liderii bisericii tale? Explică.

3. În versetul 13 Pavel spune că a fost un hulitor, un prigonitor şi un batjocoritor, înainte de convertirea sa. Citeşte următoarele versete şi scrie care erau faptele care îl făcuseră pe Pavel să-şi atribuie aceste trei caracteristici: Fapte 8:3; Fapte 22:19-20; Fapte 26: 9-10.

4. Poate un necredincios să priceapă ce este harul lui Dumnezeu? De ce?

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 1:15-16 şi răspunde :

În vers.15 vedem adevărul simplu al Evangheliei şi anume că Isus a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi.

1. Cum se descrie pe sine Pavel în vers.15?

2. Ce anume l-a făcut pe Pavel să poată fi folosit atât de mult de Dumnezeu?

3. Care este motivul pentru care Pavel spune că a primit îndurare? vers.16.

4. Există vreo persoană în viaţa ta prin al cărei exemplu Dumnezeu te-a învăţat despre îndurarea Lui?

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 1 :17 şi răspunde:

1. În contrast cu ceea ce spune Pavel despre sine în versetul 15, cum îl descrie el pe Dumnezeu în versetul 17?

2. Caută următoarele versete şi scrie ce anume ne spun ele despre Dumnezeul nostru: Deuteronom 10:17; Psalm 90:2; Apocalipsa 1:8; Psalm 68:19-21. Notează-ţi.

3. Gândeşte-te la ce anume a făcut Dumnezeu în viaţa ta şi ţinând cont de aceasta descrie-l tu însăţi pe Dumnezeu.

A PATRA ZI: Citeşte 1Timotei 1:18-20 şi răspunde:

1. În v.18 Pavel se întoarce la preocuparea sa iniţială exprimată în v.3. Care era aceasta?

2. De ce crezi că Pavel numeşte această luptă bună?

3. Nu este suficient ca Biserica să propovăduiască Evanghelia şi să înveţe învăţătură sănătoasă; ea trebuie şi să apere credinţa prin a-i demasca pe mincinoşi şi pe hulitori. De ce a fost nevoit Pavel să scrie numele lui Imeneu şi Alexandru şi astfel să le facă publice?

4. Care crezi că a fost scopul pentru care Imeneu şi Alexandru au fost daţi pe mâna satanei: pentru a fi recuperaţi sau pentru a fi pedepsiţi?

A CINCEA ZI: Subiect special - Convertirea lui Pavel.

Harul lui Dumnezeu l-a transformat pe prigonitor în predicator, şi pe criminal într-un slujitor şi un misionar. Mărturia convertirii lui Pavel este relatată de trei ori în cartea Faptele Apostolilor - cap.9, 22 şi 26. Citeşte Fapte 9:1- 22 şi răspunde:

1. Pavel face cea mai importantă descoperire în versetele 5-6. Cine era viu şi îi vorbea şi care a fost reacţia lui Pavel?

2. Orbescul zel religios al lui Pavel s-a sfârşit cu o adevărată orbire fizică. Vezi versetele 8-9. Cât timp a stat fără vedere? De ce crezi că Dumnezeu a procedat astfel cu el?

3. Ce însărcinare i-a dat Dumnezeu lui Pavel? Versetele 15-16.

4. Pavel ar fi putut să se opună cu încăpăţânare şi să fugă de Dumnezeu dar vedem că el capitulează şi imediat răspunde chemării Stăpânului - v.20. Ce vroia Dumnezeu să dovedească prin această întâmplare? Versetul 22.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 1:12-20 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Care este diferenţa dintre îndurare şi har?

2. Care este lucrul predominant în mintea ta atunci când te gândeşti la propria convertire?

3. Există lucruri în viaţa ta care ar putea să-ţi cauzeze o orbire spirituală?

4. Cunoşti pe cineva care a căzut din credinţă? Roagă-te şi mijloceşte pentru persoana respectivă.


Înapoi la index | Lecţia 3