Lecţia 3 1 Timotei 2:1-8


Pavel i-a cerut lui Timotei să rămână în Efes pentru a pune în ordine câteva lucruri în biserica de acolo. Primul îndemn către Timotei din capitolul doi este în legătură cu rugăciunea, fapt care arată importanţa pe care apostolul Pavel o acorda rugăciunii. Este foarte trist că astăzi rugăciunea şi-a pierdut importanţa în cele mai multe biserici iar acest lucru se vede din puţinul timp care i-l acordăm atât individual cât şi ca grupuri. Această lecţie este o chemare la rugăciune nu numai în folosul nostru ci şi al celor dragi, şi mai ales în folosul liderilor bisericii, conducerii ţării şi al necredincioşilor de pretutindeni.

PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:1-2 şi răspunde:

1. Pavel îndeamnă mai degrabă decât porunceşte ca rugăciunea să fie făcută pentru toţi oamenii. Care este diferenţa dintre a îndemna şi a porunci?

2. Există 7 cuvinte diferite pentru rugăciune în limba greacă iar în vers.1 Pavel foloseşte 4 dintre ele. Enumeră aceste 4 cuvinte şi scrie care sunt diferenţele dintre ele? Apelează la un dicţionar/lexicon grec al Noului Testament.

3. Ce anume trebuie să ne rugăm pentru autorităţilor statale şi guvernamentale?

4. Pe vremea când Pavel a scris această scrisoare, Nero era împărat. El a fost un tiran care i-a urât şi i-a persecutat pe creştini. De ce totuşi Pavel le spune credincioşilor în vers.2 să se roage pentru toate autorităţile?

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:3-4 şi răspunde:

1. Pe lângă motivele expuse în vers.2, ce alt motiv mai avem în vers.3 ca să ne rugăm pentru cei din conducerea ţării?

2. Cuvântul bun din vers.3 se referă la ceva ca fiind bun atât din punct de vedere moral cât şi practic. Ce alte lucruri sunt bune şi bine primite înaintea lui Dumnezeu? Rom.12:1-2; Coloseni 1:10?

3. Atât Ioan 3:16-18 cât şi 2 Petru 3:9 afirmă că este dorinţa lui Dumnezeu ca toţi oamenii să fie mântuiţi. De ce atunci atât de mulţi nu sunt mântuiţi? Ezechiel 33:11; Ioan 3:17-19.

4. Care a fost ultima dată când ai împărtăşit adevărul Evangheliei cu cineva? Roagă-te chiar acum pentru persoana respectivă.

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:5-6 şi răspunde:

1. De ce subliniază Pavel expresia un singur?

2. Pentru că Isus Cristos a fost Dumnezeu şi om, El este singurul care poate să fie mijlocitor între un Dumnezeu sfânt şi neprihănit şi un om păcătos. Cum mijloceşte Isus între Dumnezeu şi om?

3. Ce cuvinte din vers.6 ne arată că Isus şi-a dat viaţa de bună voie?

4. Cuvântul răscumpărare înseamnă a plăti un preţ pentru a elibera un rob. Cum ne-a răscumpărat pe noi Isus Cristos?

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:7-8 şi răspunde:

1. Ce spune Fapte 26:17-18 despre modul în care Pavel a fost numit în lucrare. Care era lucrarea lui?

2. Deşi nu există specificări exacte cu privire la locul unde să ne rugăm, ele există în ceea ce priveşte modul în care trebuie s-o facem. Cum trebuie să ne rugăm?

3. Când Pavel vorbeşte despre mâini curate, el se referă la mâini nepângărite de păcat. Cum poate păcatul nemărturisit să împiedice rugăciunile noastre? Isaia 59:2; Psalm 66:18.

4. Cuvântul îndoieli din vers.8 se referă la dispute contradictorii. Ce ne spune Biblia să facem dacă avem mânie sau dacă ne-am certat cu cineva? Matei 5:23-24; Marcu 11:25.

A CINCEA ZI - Subiect special: Spune-le adevărul!

Citeşte Romani 10:13-15 şi gândeşte-te câteva momente la aceste versete.

1. Ce a poruncit Isus ucenicilor în Marcu 16:15? Cum aplici tu această poruncă?

2. 1 Timotei 2:4 ne spune că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi. Ce trebuie să facă necredinciosul?

3. Citeşte 1 Cor.15:3-4 şi Ioan 3:16, iar apoi folosind cuvintele tale scrie adevărul Evangheliei ca şi cum l-ai împărtăşi cuiva care nu l-a mai auzit niciodată.

4. Chiar dacă Dumnezeu nu te cheamă pe câmpul de misiune, poţi totuşi să-i ajuţi pe misionarii care sunt plecaţi. Roagă-te şi scrie câteva moduri în care poţi fi un sprijin pentru un misionar pe care îl cunoşti.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 2:1-8 şi răspunde:

1. Dacă ai început să acorzi mai mult timp rugăciunii pentru necredincioşi, ai observat vreo schimbare în inima ta faţă de ei?

2. Ai spus cuiva Evanghelia în urma lucrurilor pe care le-ai învăţat din această lecţie? Povesteşte şi altora experienţa ta.

3. Ce înseamnă să-ţi trăieşti viaţa într-un mod bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu.

4. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să ne trimită un Răscumpărător şi un Mijlocitor?

5. Există păcate nemărturisite în viaţa ta care să-ţi împiedice rugăciunile? Folosind Psalmul 139:23-24, fă-ţi timp să mergi chiar acum înaintea lui Dumnezeu în rugăciune şi cere-i să-ţi dezvăluie orice păcate necunoscute.


Înapoi la index | Lecţia 4