Lecţia 4 1 Timotei 2:9-15


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:9 şi răspunde următoarelor întrebări:

1. Cuvântul "îmbrăcate" din vers.9 provine din acelaşi cuvânt grecesc din care noi ne derivăm cuvântul "cosmetic". El înseamnă a aranja, a ordona. Cum spune Pavel că trebuie să se îmbrace femeile?

2. Cum nu trebuie să se îmbrace ele?

3. Ce înseamnă cuvintele "ruşine" şi "sfială" din a doua parte a versetului 9?

Împletiturile de păr la care Pavel face referire constituiau un stil aparte şi foarte complicat în care femeile vremii se coafau, punându-şi podoabe foarte scumpe printre împletituri. Acesta era un proces care necesita mult timp şi care avea scopul de a afişa bogăţia persoanei respective şi de a atrage atenţia. O astfel de apariţie demonstra poziţia greşită a inimii acelei persoane când venea să se închine lui Dumnezeu. Ceva trebuia schimbat.

4. În vers.9 Pavel contrastează adevărata frumuseţe a femeii evlavioase (interioară) cu ceea ce lumea vede ca fiind frumos (pe dinafară). Ce înseamnă adevărata frumuseţe a femeii evlavioase şi de unde vine ea? 1Petru 3:3-5.

5. Citeşte din nou 1Timotei 2:9. Ţi-a schimbat acest verset punctul de vedere asupra unor stiluri care sunt la modă astăzi? Dacă nu asupra stilurilor, atunci asupra ceea ce contează în îmbrăcăminte?

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:9-10 şi răspunde:

1. Pavel nu spune că femeile trebuie să-şi ignore înfăţişarea exterioară (afişând o falsă modestie), sau că nu pot purta haine şi bijuterii frumoase. El vrea ca ele să nu se concentreze cu totul asura standardelor de frumuseţe ale lumii. Care trebuie să fie ţinta femeilor conform vers.9a şi 10?

2. Cum va fi beneficia întreaga adunare dacă ne "îmbrăcăm" cu fapte bune? În ce fel îşi poate spori frumuseţea o femeie creştină?

3. Cum descriu următoarele versete evlavia şi faptele bune? Fapte 9:36-39; 1Timotei 5:9-10.

A TREIA ZI: Citeşte 1Timotei 2:11-12 şi răspunde:

1. În cultura iudaică a acelor zile, iudeii nu considerau că este important ca femeile să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. În cultura greacă doar prostituatele erau implicate în serviciile religioase din templele zeilor lor, iar femeile respectabile nu participau la adunări publice. În ce fel contrazice Pavel în vers.11 aceste obiceiuri? Ce spune?

2. De ce este important pentru o femeie creştină să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu? Ps.119:11; 119:105; Deuteronom 6:5-7.

Notă: Cuvântul "în tăcere" din vers.11 este în greacă acelaşi cu "paşnic" din vers.2.

3. Citeşte vers.12 şi scrie ce vrea Pavel să spună în vers.11 că o femeie trebuie să înveţe în tăcere cu toată supunerea.

4. Cui trebuie să fie supuse femeile creştine? Efeseni 5:22-25; Evrei 13:7; Romani 13:1-3.

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 2:12-14 şi răspunde:

1. Conform versetului 12 ce anume nu-i este permis femeii să facă? Totuşi, pe cine poate ea să înveţe şi este chiar indicat să o facă? Tit 2:3-5; Deuteronom 6:4-7; 11:18-19; Proverbe 22:6.

2. Din vers.13 şi 14 care sunt motivele care stau la baza interdicţiei din vers.12?

3. Care este ordinea autorităţii conform lui 1 Corinteni 11:3?

4. De ce în Romani 5:12-21 Adam este făcut responsabil de căderea în păcat a omului, din moment ce Eva a fost prima înşelată şi a căzut prima în păcat?

A CINCEA ZI: Subiect special: Lucrarea privilegiată a unei femei.

Dumnezeu a dat fiecărei femei creştine privilegiul şi responsabilitatea de a-şi creşte copiii pe căile Domnului. Din moment ce femeile ce sunt mame petrec cea mai mare parte a timpului cu copiii lor, datoria lor dată de Dumnezeu este de a se asigura că sădesc în ei dragostea pentru Dumnezeu, pentru Cuvântul Său, dorinţa de a-L asculta şi de a-L urma pe El, de la o vârstă cât mai fragedă.

1. În ce trebuie să stăruiască femeile dacă vor să fie un exemplu evlavios pentru copiii lor? vers.15b.

2. Cum poate un copil să fie influenţat de smerenia, credinţa, dragostea şi sfinţenia mamei sale? Ce poate el să înveţe din calităţile mamei sale?

3. Pe cine a folosit mai întâi Dumnezeu în viaţa lui Timotei pentru a-l învăţa pe acesta cum să umble cu Domnul? 2 Timotei 1:5

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1Timotei 2:9-15 şi răspunde:

1. Care este modul corect de a-L aborda pe Dumnezeu în închinare? (atât din punct de vedere al înfăţişării exterioare cât şi al atitudinii interioare)

2. Cum au influenţat versetele 9 şi 10 viaţa ta şi modul cum te îmbraci? Fie că eşti bărbat, sau femeie?

3. De ce o femeie trebuie să înveţe în tăcere şi cu toată supunerea în adunare?

4. Ce se întâmplă atunci când nu este respectată ordinea autorităţii din 1Cor.11:3?

5. De ce este importantă lucrarea mamelor creştine? Cunoşti exemple de mame ale căror fii sunt pastori, evanghelişti, predicatori cu mare influenţă?


Înapoi la index | Lecţia 5