Lecţia 5 1 Timotei 3:1-7


PRIMA ZI: Citeşte 1Timotei 3:1-2 şi răspunde la următoarele întrebări:

În acest capitol Pavel ne descrie profilul moral şi spiritual al tuturor persoanelor aflate în conducerea bisericii. Studiind care este standardul lui Dumnezeu pentru lideri, să nu uităm că noi suntem slujitori ai Lui şi că nu trebuie să ne dăm înapoi de la a urma toate exemplele din Cuvântul Lui.

1. Expresia "lucru bun" de la sfârşitul versetului 1 poate fi înlocuită cu expresia "o aspiraţie nobilă". De ce crezi că Pavel a folosit cuvântul "dorinţă" în legătură cu această aspiraţie nobilă?

2. Nu este greşit să doreşti să conduci în biserică? De ce crezi că Pavel laudă şi apreciază o astfel de dorinţă? Citeşte şi meditează serios la Marcu 10:43-44.

3. Termenul de episcop reprezintă astăzi echivalentul pentru pastor sau priveghetor. Citeşte Tit 1:7-9 şi scrie calificativele enumerate pe care trebuie să le aibe un episcop.

4. Nu este nimic greşit în a dori să ai o poziţie de lider în biserică, dar trebuie să ne cercetăm motivele noastre pentru care vrem un asemenea rol. De ce trebuie să facem acest lucru cu o grijă deosebită?

5. Descrie pe cineva care crezi că are calităţi de bun lider spiritual.

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 3: 2-4 şi răspunde la întrebări:

1. În vers.2 cuvântul "fără prihană" poate fi tradus şi ca ireproşabil. Cuvântul înseamnă că nici una din învinuirile care i se aduc unui acuzat, să nu fie întemeiate. Încearcă să explici care este diferenţa între "fără prihană", "fără vină" şi "fără păcat".

2. Scoate din aceste versete (2-4) caracteristicile care sunt necesare unui episcop, separându-le pe cele pozitive de cele negative, pe două coloane.

3. Din ceea ce ai scris la punctul anterior, care calitate ţi se pare, ţie personal, cea mai dificilă de dobândit?

4. Ce înseamnă "să ne chivernisim bine casa"?

5. Dacă suntem părinţi, ce efect are asupra serviciul nostru din biserică sau a mărturiei noastre creştine un copil neascultător şi nerespectuos?

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 3: 5-6 şi răspunde la întrebări:

Pentru creştini, biserica şi căminul ar trebui să fie una. Un episcop ar trebui să privegheze asupra sufletelor cu dragoste, cu adevăr, dar şi cu disciplină. Dacă copiii cuiva nu ascultă şi nu sunt respectuoşi, atunci este puţin probabil ca biserica să-l asculte şi să-l respecte pe acel om ca şi autoritate bisericească.

1. Pavel întreabă în vers.5, cum ar putea un om să aibă grijă de biserică atâta timp cât nu ştie să aibă grijă de propriul cămin. De ce este important ca liderii spirituali să nu separe aceste două domenii? Familia şi Biserica.

2. Care sunt câteva pericole ale ocupării unei poziţii de lider de către un creştin de curând întors la Dumnezeu?

3. De ce este mândria un păcat atât de grav pentru creştini?

4. Ce spun următoarele versete cu privire la acest lucru? Ps.138:6; Prov.15:25a.

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 3:7 şi răspunde la întrebări:

1. A avea o "bună mărturie", se referă în versetul 7 la a avea o reputaţie bună printre necredincioşi. De ce contează modul în care un pastor este văzut de necredincioşi?

2. Diavolul va încerca întotdeauna să-i discrediteze pe creştini înaintea celor nemântuiţi, pentru a face ineficientă mărturia noastră. Cum putem scăpa din această capcană?

3. Citeşte 1Petru 5:8 şi scrie versetul cu cuvintele tale.

4. Bătălia spirituală de aici de pe pământ este neîncetată pentru noi creştinii, însă pentru cei din conducerea spirituală ea este chiar mai intensă. Isus a rostit pentru noi cuvinte deosebite de încurajare în Ioan 16:33. Cum te întăreşte acest verset pentru a duce lupta cea bună?

A CINCEA ZI: Subiect special - Familia

În acest capitol am privit la rolul pastorului în biserica sa şi în căminul său. Ca şi creştini ne este poruncit să ne îngrijim de familiile noastre (1Tim.5:8) şi să ne supunem liderilor noştri spirituali (Evrei 13:17). Bineînţeles, îndeosebi celor ce îndeplinesc calificativele biblice!

1. Din vremea lui Moise, Dumnezeu i-a învăţat pe oameni să-şi împlinească rolul ce-l aveau în creşterea copiilor lor. Ce spune Deuteronomul 6:4-9?

2. Se află Domnul în centrul căminului tău? Descrie în ce fel!

3. Ce spune Pavel despre creşterea copiilor în Efeseni 6:4?

4. Scrie ce îndrumări găseşti în următoarele versete: Prov.22:6; Prov.29:15; Prov.29:17.

5. Vezi vreo legătură între felul în care trebuie să ne creştem şi să ne disciplinăm copiii noştri şi felul în care Dumnezeu lucrează cu noi ca şi fii şi fiice ale Lui. Poţi să dai un exemplu din viaţa ta? Citeşte şi rezumă Evrei 12:4-11.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1Timotei 3:1-7 şi răspunde:

1. Care ar fi câteva dintre calităţile lăuntrice, care nu sunt atât de vizibile la exterior dar care ar trebui să se găsească la un pastor, sau lider spiritual?

2. Care crezi că sunt cele mai importante aspecte ale îngrijirii familiei tale?

3. Deşi fiecare credincios ar trebui să se străduiască să împlinească calităţile descrise în acest capitol, de ce pentru pastori şi lideri de biserică ele sunt absolut obligatorii? Explică.


Înapoi la index | Lecţia 6