Lecţia 10 1 Timotei 5:17-25


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 5:17 şi răspunde la întrebări:

1. Ce fel de probleme crezi că l-au determinat pe Pavel să dea îndrumările din versetul 17?

2. Ce crezi că vrea Pavel să spună prin "îndoită cinste"?

3. Citeşte 1 Corinteni 9:11 şi Galateni 6:6. Explică cum se leagă aceste pasaje de 1 Tim.5:17.

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 5:18 şi răspunde:

1. Pavel îl citează pe Moise (Deuteronom 25:4) în prima parte a versetului 18. Citeşte Proverbe 12:10 şi explică semnificaţia literară a poruncii lui Moise.

2. Citeşte 1 Corinteni 9:7-14 pentru a înţelege contextul în care Pavel îl citează pe Moise.

3. Ultima parte a versetului 18 este un citat direct a lui Isus din Luca 10:7. Scrie cu cuvintele tale principiul exprimat aici.

4. Cum vezi tu că se încadrează "zeciuiala" în tot ce am studiat până acum?

Notă: Dacă Dumnezeu a găsit de cuviinţă ca boii care ajutau la treieratul grânelor, să fie îngrijiţi în acest mod, cu cât mai mult ar trebui să fie îngrijiţi cei ce ne ajută să ne hrănim cu "Pâinea vieţii"?

A TREIA ZI: Citeşte 1Timotei 5:19-22 şi răspunde la întrebări:

1. Conform versetului 19, când se presupune să ia biserica în considerare o acuzaţie împotriva unui lider spiritual? Explică.

2. Care sunt paşii care trebuie urmaţi în disciplina din biserică, conform lui Matei 18:15-17a?

3. Pe cine îşi ia Pavel ca martori în vers.21?

4. Cum vrea Pavel ca Timotei să păzească aceste lucruri? Vers. 21b.

5. Citeşte Deuteronomul 1:17 şi rezumă-ţi în scris ce a spus Moise cu privire la acest subiect.

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 5:22-25 şi răspunde:

În ultima parte a capitolului 5 Pavel continuă să-i dea lui Timotei instrucţiuni privitoare la alegerea persoanelor din conducerea bisericii. În vers.22 expresia "a pune mâinile" se referă la a alege sau a numi pe cineva pentru slujirea din biserică. Acest lucru nu trebuie să fie făcut în pripă, ci după o cercetare atentă şi în timp.

1. Este important ca viaţa unui potenţial lider să fie cercetată doar dacă acesta este nou în credinţă sau şi dacă este nou venit în biserica respectivă? De ce?

2. Pavel îl încurajează pe Timotei să se păstreze el însuşi curat pentru că numai astfel putea să corecteze păcatul din viaţa altor oameni. În ce fel tu poţi deveni "părtaş" păcatelor altora?

3. În vers. 24 se spune că "păcatele unor oameni sunt cunoscute", iar "ale altora vin pe urmă". Ce crezi că vrea să spună acest verset? Comentează.

4. Versetele 24 şi 25 au legătură cu vers.22 şi privesc alegerea oamenilor potriviţi pentru poziţiile de conducere din biserică. Faptele bune ca şi păcatele se vor arăta. Ce fel de fapte bune ar trebui să căutăm la lideri?

5. Ce fel de fapte bune ar putea fi ascunse vederii, fapte pe care Dumnezeu le va răsplăti ulterior?

A CINCEA ZI: Subiect special - "Păzeşte-te curat"!

Dacă asupra caracterul sau comportamentul nostru este aruncată chiar şi numai o umbră de impuritate atunci influenţa noastră şi mărturia noastră ca şi creştini este distrusă.

1. Ca şi creştini vrem ca minţile noastre să fie curate. Ce ne spune Filipeni 4:8 să facem?

2. În ce fel putem avea (sau păstra) suflete curate? 1 Petru 1:22.

3. Deşi suntem făcuţi curaţi prin harul lui Dumnezeu şi prin puterea Duhului Sfânt, totuşi este nevoie şi de un act de voinţă din partea noastră pentru a rămâne curaţi. Ce ni se promite în Matei 5:8, vizavi de această atitudine?

4. Citeşte 1 Ioan 3:3 şi scrie-ţi pe o bucată de hârtie ce înseamnă acest verset pentru tine.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 5:17-25 şi răspunde la întrebări:

1. Cum trebuie să trateze biserica pe aceia care se remarcă în slujirea ei din Cuvânt?

2. Care este diferenţa dintre recunoaştere publică şi respect personal?

3. Ce ai învăţat din această lecţie despre a aduce acuzaţii împotriva cuiva? Indiferent de poziţia aceluia.

4. Cum te poţi păzi de necurăţie? Oferă nişte ilustraţii reale.


Înapoi la index | Lecţia 11