Lecţia 11 1 Timotei 6:1-10


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:1-10 şi răspunde la întrebări:

1. Scrie una sau două idei pe care acest pasaj le evidenţiază.

Notă: Se estimează că peste o treime din întreaga populaţie a Imperiului Roman era reprezentată de sclavi. Mulţi dintre aceşti oameni deveniseră creştini. Pentru unii dintre aceştia, noua libertate descoperită în Cristos crea probleme în relaţia lor cu stăpânii.

2. Din versetul 1, ce problemă de atitudine crezi că ar putea să aibă un rob (muncitor) creştin care slujeşte unui stăpân necredincios şi care ar putea fi rezultatele unui astfel de conflict?

3. Cum poate un rob prin atitudinea sa să cauzeze batjocorirea sau insultarea numelui şi învăţăturii lui Dumnezeu?

4. Folosindu-te de versetele următoare descrie atitudinea potrivită pe care un rob ar trebui să o aibă şi de ce trebuie să se comporte el astfel. Efeseni 6:5-8; Tit 2:9-10.

5. Cum poţi să aplici aceste îndemnuri din versetul 1 la celelalte relaţii din viaţa ta?

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:2 şi răspunde la întrebări:

1. De ce se bucură Dumnezeu atunci când aducem servicii de calitate unui stăpân credincios? Scrie 3 motive deduse din versetul 2.

2. Pavel s-a adresat atât de robilor cât şi de stăpânilor. Cum le spune el stăpânilor să se comporte în Efeseni 6:9?

3. Explică cum este Stăpânul nostru, cel mai bun exemplu posibil de conducător smerit. Marcu 10:42-45; Ioan 13:12-16.

4. Timotei trebuia să-i înveţe pe credincioşi toate aceste adevăruri prin exemplul personal. Pe lângă cunoaşterea lor, ce altceva mai aduce binecuvântarea lui Dumnezeu? Ioan 13:17.

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:3-5.

1. Cum îi descrie Pavel în acest pasaj pe învăţători, învăţătura lor şi rezultatele unei conduceri egocentriste?

2. De ce era important ca Timotei să se ferească de aceşti oameni? Efeseni 4:6-11.

3. Care este responsabilitatea noastră în a fi creştini cu discernământ? 1 Tesaloniceni 5:21-22.

4. Cum te poţi feri de astfel de oameni? Citeşte Matei 5:15-20, şi explică.

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 6:6-10 şi răspunde:

1. Ce crezi că aceşti învăţători falşi căutau să obţină prin "evlavia" religiei lor?

2. Citeşte Ps. 49:6-10; 16-17 şi Luca 12:16-21. Descrie pe scurt ce legătură vezi între acest pasaj şi vers. 7.

3. Fraza "iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor" este adesea citată inoportun. În ce constă adevăratul pericol?

4. Care crezi că este locul potrivit pentru bani în viaţa unui creştin? Argumentează biblic răspunsul tău.

5. Care crezi că sunt semnele ce te avertizează că te lupţi cu acest păcat?

6. Cum poţi să fi eliberat de o dorinţă nesănătoasă după posesiuni materiale? Citeşte Matei 6:19-20.

A CINCEA ZI: Subiect special - Evlavia + mulţumire = mare câştig.

1. Din pasajul acestei săptămâni numeşte lucrurile din viaţa ta care fac să fii nemulţumitor. Fii sincer cu Dumnezeu.

2. Secretul recunoştinţei constă în adevărata bogăţie şi poziţie pe care noi o avem în Cristos. Ce motive avem să fim mulţumiţi? Filipeni 4:11-13; Evrei 13:5.

3. Indică acele nevoi elementare care atunci când sunt împlinite ar trebui să ne inspire mulţumire? Vers.7-8. De ce trebuie să fie aşa?

4. Din următoarele versete notează-ţi câteva din lucrurile pe care le câştigăm în urma unirii noastre cu Cristos: Ioan 15:7-11; Efeseni 1:3-12, 18-23.

5. Dacă nu te caracterizează recunoştinţa pentru aceste lucruri, începe chiar acum şi adu-i mulţumiri Domnului Isus pentru binecuvântările pe care ţi le-a dat prin harul Său.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1Timotei 6:1-10.

1. Ce ai învăţat din acest pasaj care să-ţi fie de ajutor în relaţia ta cu familia? Dar cu vecinii sau cu fraţii în Cristos?

2. Citeşte 1 Petru 2:18-23. Găseşti vreo legătură între acest pasaj şi cel studiat în această zi? Care este?

3. Cum mai este numit creştinul în 1Petru 2:11 şi ce înseamnă aceste idei? Explică.

4. Din ce ai studiat în această săptămână, arată care este cheia mulţumirii creştinului şi calea către adevărata fericire.


Înapoi la index | Lecţia 12