Lecţia 7 1 Timotei 4:1-6


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:1 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Ce spune Duhul lămurit în versetul 1, lucru pe care Pavel l-a reţinut şi indicat ca fiind un avertisment?

2. Ce legătură este între Fapte 20 :29-30 şi 1 Timotei 4:1-3? "Vremurile din urmă" sunt considerate ca fiind din zilele în care Pavel a scris această scrisoare până în prezent.

3. Care vor fi lucrurile care vor fi învăţate prin inspiraţie demonică în aceste vremi din urmă şi de ce crezi că Pavel le numeşte "învăţături ale dracilor"?

4. Din 2 Petru 1:2-11 notează-ţi lucrurile practice pe care poţi să le faci pentru a evita să cazi în capcana minciunilor diavolului?

5. Explică cum se leagă una de cealaltă caracteristicile evlavioase enumerate în 2 Petru 1:5-7?

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:2 şi răspunde la întrebări:

1. 1Timotei 4:2 spune că lepădarea de credinţă (apostazia; gr.) va fi cauzată de oameni făţarnici care vor glăsui minciuni. Cum va fi manifestată făţărnicia acestor oameni? Matei 7:15.

2. Cum devine "însemnată cu fierul roşu" conştiinţa unei persoane?

3. Ce putem face noi ca şi creştini să ne păstrăm conştiinţele treze şi sensibile pentru ca Duhul Sfânt să ne arate cum trebuie să ne schimbăm?

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:3 şi răspunde:

1. Învăţătorii falşi încercau să-i facă pe cei din biserica din Efes să adere la reguli care nu erau corecte din punct de vedere doctrinar. Care este perspectiva lui Dumnezeu asupra căsătoriei şi a mâncărurilor pe care noi le mâncăm? Căsătorie: Geneza 2:24; Evrei 13:4; Mâncăruri: Geneza 9:3; 1Corinteni 10:31.

2. În ce fel poate fi pusă în pericol credinţa noastră de către o idee exagerat de strictă cu privire la ce este şi ce nu este permis de Dumnezeu? Citeşte neapărat Coloseni 2:16-23!!

3. Compară acest pericol cu pericolul de a fi prea neglijent în ceea ce priveşte legile lui Dumnezeu. Crezi că pentru tine personal vreunul din cele două pericole este mai mare decât celălalt? De ce?

4. Ţinta unui creştin este Isus Cristos. Ce se întâmplă cu această ţintă atunci când suntem prinşi în regulile făcute de oameni?

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:3-5 şi răspunde la întrebări:

1. Ce a spus Dumnezeu despre creaţia Sa în Geneza 1:21-25, lucru care susţine afirmaţia lui Pavel din 1 Timotei 4:4a?

2. Ce principii călăuzitoare ne oferă Pavel în versetele 4 şi 5 care ne ajută să nu cădem în capcana legalistă a acestor reguli omeneşti (Col.2:22) privitoare la mâncăruri?

3. Citeşte Marcu 7:14-23 şi explică cum susţine acest pasaj pe cel din 1Timotei 4:3-5? În ce fel eşti făcut curat?

4. Ce crezi că vrut să spună Pavel acolo unde scrie că ceea ce mâncăm "este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune"?

5. Trebuie să ne cercetăm în mod constant pentru a ne asigura că lucrurile pe care le facem în mod regulat pentru Dumnezeu nu le facem pentru a împlini anumite reguli. Un exemplu în această privinţă este rugăciunea la masă, sau la biserică. Ce poţi face pentru a evita ca această rugăciune să devină un ritual?

A CINCEA ZI: Subiect special - O lucrare eficientă.

Există două feluri de semne pe drumul nostru ca şi creştini: semne care ne avertizează cu privire la pericolele de pe drum şi semne care ne arată încotro să mergem şi care ne ţin pe traseul corect. În 1 Timotei 4:1-5 Pavel a afişat un semn de pericol care demasca doctrina falsă, pentru ca oamenii să nu se rătăcească. Acum el afişează în vers.6 un alt semn direcţional pentru Timotei, prin care-i spune ce să facă pentru ca el şi părtăşia bisericii din Efes să rămână pe drumul cel bun.

Citeşte 1 Timotei 4:6 şi răspunde:

1. Care sunt lucrurile pe care trebuia să le pună Timotei în mintea fraţilor?

2. Cum arată dragoste faţă de fraţii săi din părtăşie un slujitor care îi avertizează pe aceştia cu privire le doctrinele false ce-i ameninţă?

3. Ce altceva mai trebuia să facă Timotei ca un bun slujitor al lui Isus Cristos? Vers.4:6b; 2Timotei 3:14-15.

4. Cuvântul lui Dumnezeu este arma noastră în combaterea învăţăturilor false. Ce spun următoarele versete despre cum trebuie să o folosim? Fapte 17:11; 2Timotei 3:16-17.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 4:1-6 şi răspunde la întrebări:

1. Către ce anume îşi vor îndrepta atenţia cei ce se depărtează de la credinţă?

2. Care sunt câteva din practicile diavolului prin care el vrea să diminueze sensibilitatea conştiinţelor noastre?

3. Cum ne putem păzi de doctrinele false? Argumentează-ţi răspunsul cu referinţe biblice.

4. Cum poate să te ajute să rămâi neclintit în faţa învăţăturilor false, o atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru mâncarea pe care El a creat-o şi ţi-a dat-o?

5. Conform lui1Timotei 4:1-6, ce anume îl face pe un slujitor să fie un slujitor bun? Tu cum te consideri pe tine însuţi?


Înapoi la index | Lecţia 8