Lecţia 8 1 Timotei 4:7-16


PRIMA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:7-9 şi răspunde la următoarele întrebări:

1. Pavel îi dă lui Timotei câteva porunci prieteneşti pentru a-l încuraja să trăiască ca un exemplu evlavios pentru cei din adunare. Citeşte 1Timotei 4:7-16 şi scrie toate poruncile care le găseşti în acest pasaj.

2. În versetul 7 Pavel îi spune lui Timotei să "se ferească de basmele lumeşti şi băbeşti". Din studiul pe care l-ai făcut până acum în 1 Timotei, la ce crezi că se referea Pavel prin această expresie?

3. Mintea noastră este un dar preţios de la Dumnezeu şi nu ar trebui folosită în certuri inutile. Antrenamentul nostru trebuie să aibă în vedere evlavia. Ce înseamnă "evlavia"? Găseşte şi o definiţie de dicţionar biblic.

4. Pavel foloseşte adesea ilustraţia jocurilor atletice greceşti pentru a descrie modul în care se presupune să urmărim noi evlavia. 1 Corinteni 9:24-27 este unul din aceste pasaje. Citeşte-l cu atenţie şi scrie ce se spune în el în legătură cu: a) Felul în care să alergăm alergarea creştină; b) Premiul care îl vom primi la finalul cursei; c) Zelul şi disciplina din antrenamentul nostru.

5. Din versetul 8 notează-ţi pe o foaie de hârtie care sunt beneficiile şi promisiunea evlaviei.

A DOUA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:10-11 şi răspunde la întrebări:

1. Ce crezi că vrea să spună Pavel prin cuvintele "muncim" şi "ne luptăm"?

2. Care este motivul muncii şi luptei lui Pavel? Este viaţa ta creştină grea sau uşoară? Gândeşte-te.

3. Gândeşte-te la cel puţin două lucruri pe care vrei să le schimbi pentru ca munca şi lupta ta pentru Dumnezeu să fie mai eficiente.

4. Ce faci tu practic ca demonstraţie a încrederii care ţi-ai pus-o în Isus? Te mobilizează această nădejde să faci ceva pentru Dumnezeu şi pentru semenii tăi? Ce?

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 4:12 şi răspunde la întrebări:

1. Care sunt cuvintele lui Pavel pentru Timotei în versetul 12a?

2. Deşi Timotei avea aproape de 40 de ani, totuşi era considerat ca fiind un bărbat tânăr, fapt care ar fi putut să-I facă să fie dispreţuit de adunare. Ce îl încurajează Pavel să facă, în versetul 12b?

3. Care sunt câteva modalităţi clare prin care să fim exemple în domeniile înşirate de Pavel la sfârşitul vers.12? Indică cel puţin o modalitate practică pentru fiecare domeniu.

4. Care este pentru tine domeniul în care îţi este cel mai greu să fii un exemplu şi de ce?

A PATRA ZI: Citeşte 1Timotei 4: 13-16 şi răspunde la întrebări:

1. În versetul 12, Pavel îi spune lui Timotei să fie un exemplu. Ce moduri de a conduce prin exemplu găseşti în versetele 13-16? Noteazăţi-le.

2. Care sunt cele trei lucruri din versetul 13 cărora Timotei trebuia să le acorde o atenţie deosebită?

3. Ce anume nu trebuia să neglijeze Timotei? Vers.14.

4. Pavel a dorit ca Timotei să cugete la adevărurile spirituale scrise în acest capitol şi să le aplice. Care era motivul pentru care Pavel dorea acest lucru? Vers.15.

5. În versetul 16 lui Timotei i se spune să ia aminte la doctrinele credinţei sale. Asemenea lui, şi noi trebuie să avem o studiere disciplinată a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin ce subliniază versetele următoare importanţa Cuvântului lui Dumnezeu şi beneficiile acestuia din viaţa noastră? Ps. 19:7-10; 2 Timotei 3:16-17.

A CINCEA ZI: Subiect special - Nu-ţi neglija darurile!

Ştii tu care sunt darurile tale spirituale? Acestea ne-au fost date de către Dumnezeu cu scopul de a fi folosite pentru a ne sluji unii altora. Făcând acest lucru noi funcţionăm ca un întreg, ca un trup complet. Atunci însă când neglijăm folosirea acestor daruri trupul lui Cristos suferă şi nu funcţionează aşa cum Dumnezeu a intenţionat. Darurile nu ne-au fost date pentru plăcerea noastră personală ci pentru folosul trupului, ca să fie puse în slujba lui.

Citeşte 1 Timotei 4:14 şi răspunde la întrebări:

1. Din următoarele versete fă o listă cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a ne sluji unii altora: Romani 12:3-8; 1 Cor. 12:4-11; Efeseni 4:8-12.

2. De multe ori darurile noastre spirituale se leagă de abilităţile sau talentele noastre din viaţa de zi cu zi. De exemplu o femeie căreia îi place să gătească pentru alţii s-ar putea să aibă darul slujirii. Fă o listă cu talentele şi abilităţile pe care tu crezi că le ai.

3. După ce ţi-ai evaluat abilităţile, încearcă să scrii care crezi că ar fi darurile tale spirituale. Dacă eşti nesigur, întreabă un prieten creştin de ceva vreme, deoarece alţi oameni s-ar putea să vadă mai bine darurile noastre decât noi înşine.

4. Care crezi că sunt momentele în care este cel mai probabil să-ţi neglijezi darurile spirituale?

5. Dacă în această săptămână ai fost binecuvântat de cineva care şi-a folosit darul într-un fel care ţi-a mişcat inima, caută un prilej să-i spui acelei persoane că Dumnezeu te-a binecuvântat prin ea.

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 4:7-16 şi răspunde la întrebări:

1. Ce însemnă să te deprinzi să fii evlavios? Explică.

2. În care din cele cinci domenii unde să slujeşti de exemplu, înşirate în versetul 12, ai vrea ca Domnul să-ţi îmbogăţească viaţa? Roagă-te Lui!

3. Ţi-ai folosit darurile spirituale în această săptămână? Ce ai făcut?

4. De ce, pentru noi ca şi creştini, este foarte important să studiem şi să ştim exact ceea ce credem?


Înapoi la index | Lecţia 9