Lecţia 9 1 Timotei 5:1-16


PRIMA ZI: Citeşte 1Timotei 5:1-2 şi răspunde la întrebări:

1. Ce diferenţă vezi între, "a mustra" şi "a îndemna"?

2. Care este diferenţa dintre felul în care Timotei trebuia să se poarte cu bărbaţii, sau femeile, mai în vârstă şi felul în care se presupunea să se poarte cu bărbaţii sau femeile tinere?

3. În conformitate cu Galateni 6:1, ce condiţie trebuie să îndeplinim înainte de a ne pune în poziţia de a corecta pe cineva, şi cum trebuie să facem acest lucru?

4. Este foarte important ca persoana care este corectată/îndreptată să nu răspundă cu mândrie, mânie, sau ceartă. Ce îţi spun următoarele versete despre felul în care trebuie să fie primită corectarea/îndreptarea? Prov. 9:8-9; 15:32.

A DOUA ZI: Citeşte 1Timotei 5:3-6 şi răspunde:

Pavel îi spune lui Timotei cum să se îngrijească de văduvele din biserică. Isus a avut o mare dragoste şi preocupare pentru văduve, iar Pavel îi urmează exemplul prin a se asigura că văduvele nu sunt neglijate.

1. În versetul 3 Pavel spune: "Cinsteşte pe văduvele care sunt cu adevărat văduve". Cum trebuie să fie o adevărată văduvă? Vers. 4-5.

2. Ce exemplu găsim la o adevărată văduvă şi cum slujeşte ea lui Dumnezeu? Luca 2:36-37.

3. Ce fel de viaţă nu ar trebui să ducă o văduvă şi care sunt consecinţele acestei vieţi? Vers.6?

4. O văduvă care nu are copii sau nepoţi care să se îngrijească de ea trebuie să se încreadă în Dumnezeu pentru nevoile ei. Ce spun următoarele versete că va face Dumnezeu pentru acestea? Exodul 22:22-23; Ps. 68:5; 146:9.

5. Deşi noi ca şi creştini suntem chemaţi să împlinim mai întâi nevoile celor din propriile noastre familii, suntem de asemenea chemaţi să-i ajutăm pe cei în nevoie din interiorul bisericii. Ce spun următoarele versete cu privire la aceasta? Galateni 6:9-10; Iacov 2:15-17; 1Ioan 3:16-18.

A TREIA ZI: Citeşte 1 Timotei 5:4; 7-8 şi 16 şi răspunde la întrebări:

1. Înainte ca biserica să se implice, care trebuie să fie prima resursă în îngrijirea văduvelor? Vers.4.

2. Cum priveşte Dumnezeu încercarea credincioşilor de a-şi răsplăti părinţii şi bunicii pentru toată grija şi dragostea cu care i-au crescut? Vers.4. Oferă exemple practice prin care tu o faci.

3. În vers.8 Pavel dă un avertisment celor care nu se îngrijesc de nevoile familiilor lor, sau celor ce cu bună ştiinţă întorc spatele responsabilităţilor. Care este acest avertisment şi de ce o asemenea faptă îi face pe cei în cauză să fie priviţi cum spune vers.8? Tit 1:16; Deuteronom 5:16; Ioan 13:34.

4. Care este deci îndatorirea unei femei sau a unui bărbat care are rude văduve? Vers.16.

5. Cunoşti moduri practice prin care poţi să ajuţi o văduvă, indiferent dacă ţi-e rudă sau nu? Care sunt acestea?

A PATRA ZI: Citeşte 1 Timotei 5:9-15 şi răspunde:

1. Ce condiţii trebuia să îndeplinească o văduvă ca să poată fi înscrisă pe lista celor ce primeau ajutor financiar de la biserică? Vers.9-10.

Notă: Expresia "să nu fi avut decât un singur bărbat" nu înseamnă că femeia trebuia să fi fost căsătorită doar o singură dată ci că trebuia ca ea să fi fost complet devotată soţului ei, să fi fost mulţumită şi să nu fi căutat împlinirea nevoilor ei la un alt bărbat.

2. De ce specifică Pavel care dintre văduve să fie ajutate de biserică?

3. Ce probleme a ridicat Pavel în versetele 11-15 cu privire la văduvele tinere?

4. Cu siguranţă şi unele văduve tinere erau sprijinite de biserică. Acest lucru le lăsa cu prea mult timp liber (timp pe care altfel l-ar fi folosit ca să-şi câştige existenţa), ajungând astfel să fie lipsite de evlavie. Care era soluţia prevăzută de apostolul Pavel în vers.14?

A CINCEA ZI: Subiect special - Dragostea Lui Dumnezeu faţă de văduve.

1. Un exemplu al felului în care Dumnezeu se îngrijeşte de văduve îl găsim în 1 Împăraţi 17:9-24. Ce încurajare găseşti în acest pasaj?

2. Cum îşi demonstrează Isus compasiunea pentru văduve în Luca 7:11-15?

3. Grija lui Isus pentru văduve a fost moştenită de ucenicii Săi. În Fapte 6:1-4 câteva văduve erau neglijate în distribuirea ajutoarelor de toate zilele. Ce au făcut ucenicii pentru a se asigura că acest lucru avea să înceteze? Este nevoie în biserica ta de o măsură similară?

4. În Ioan 19:25-28, în timp ce Isus murea pe cruce pentru păcatele noastre, El şi-a arătat dragostea pentru mama Lui care era văduvă. În ce fel s-a asigurat Isus că ea va fi îngrijită?

A ŞASEA ZI: Recapitulează 1 Timotei 5:1-16 şi răspunde la întrebări:

1. Care sunt condiţiile şi metoda corectă de a corecta (îndrepta) şi de a primi corectare?

2. Care este diferenţa dintre văduva descrisă în vers.5 şi cea descrisă în vers. 6 din 1 Timotei capitolul 5?

3. În ce fel îi răsplăteşti pe părinţii în vârstă dacă ai grijă de ei? Dă exemple.


Înapoi la index | Lecţia 10